Vacature Coördinerend Begeleider (m/v)

Voor wie is deze locatie

Deze locatie is voor mensen met o.a. de volgende beperking: aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap, verstandelijke handicap.

Zorg

De zorg wordt verleend door Philadelphia Zorg.

Wie zijn er op deze locatie

9 cliënten, plus 5 cliënten die individueel wonen.

Begeleiding

Overdag:

Afhankelijk van de zorgvraag van de aanwezige cliënten

Weekend:

Altijd aanwezig

’s Nachts:

Slaapwacht aanwezig

Tricolore binnenInformatie appartement

Grootte: Ongeveer 35 vierkante meter

Kitchenette: Ja

Afstand tot voorzieningen

Centrum stad/dorp: meer dan 1 km.

Winkels: meer dan 1 km.

Openbaar vervoer: minder dan 1 km.

Indicatie

ZZP Vg03, Vg04, Vg05, Vg06

Financieringsvorm zorg in natura.

Hoe is medezeggenschap geregeld

Er is

  • Maandelijks huiskameroverleg met de cliënten;
  • 4x per jaar overleg met de participatieraad, bestaande uit belangenbehartigers;
  • 2x per jaar overleg met de stichting Vrienden van Wonen Met de Ander, bestaande uit diverse stakeholders.