Voor het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg is in 1995 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Philadelphia Zorg. Binnen Philadelphia Zorg zijn er zeven woonvoorziening met de identiteit van Op weg met de ander: in Benthuizen, Brakel, Huizen, Krimpen aan de IJssel, Sliedrecht, Bleskensgraaf en Woudenberg. In die woningen werken medewerkers die kerkelijk meelevend zijn. Er wordt dagelijks uit de Bijbel gelezen en gebeden. Zondags kunnen bewoners naar de kerk gaan en is de zondag een rustdag. Een enkele keer is er een open plek in één van de huizen. Informeer bij ons naar de wachtlijst.

Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht of er een woonvoorziening met Op weg met de ander-identiteit in IJsselmuiden e.o. kan worden opgezet.

Daarnaast staan wooninitiatieven in Alblasserwaard en Veenendaal in de kinderschoenen. Ook bij deze initiatieven in vereniging Op weg met de ander betrokken.

Wilt u meer weten over identiteitsgebonden zorg? Neem dan gerust contact met ons op viainfo@opwegmetdeander.nl of 06-284 674 19.

Hoe zet in een christelijke woonvoorziening op?

  1. Zoek gelijkgezinden die de schouders eronder willen zetten
  2. Neem contact op met Op weg met de ander
  3. Zoek meer geïnteresseerde deelnemers
  4. Vraag een zorgorganisatie voor het verlenen van zorg
  5. Vraag toestemming aan de gemeente
  6. Zoek een woningbouwcorporatie die mee wil doen
  7. Richt een stichting of vereniging op die de grondslag en doelstelling waarborgt
  8. Begeleid de bouw en blijf zorgen voor publiciteit en fondsvorming