Ontmoeting toekomstige bewoners ouderinitiatief

Op zaterdag middag 2 juli jongstleden, was er een bijeenkomst voor de ouders en jongeren die betrokken zijn bij het ouderinitiatief in Veenendaal. Hiervoor konden we terecht op basisschool ’t Speelkwartier, waar één van de ouders werkzaam is. Tien ouderparen waren aanwezig met hun zoon of dochter. Onder het genot van koffie, thee en koek werd er ontspannen met elkaar gepraat.

Karel-Jan Pater, lid van de oudercommissie, opende de bijeenkomst met gebed en met het lezen van de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, uit de Bijbel. Zij bouwden een huis. En hij vertelde dat wij om ons levenshuis moeten bouwen op de Rots, Jezus Christus.

Karel-Jan vertelde dat medecommissielid Heidi van Asselt gaat stoppen als commissielid. Hij deed daarom de oproep voor twee nieuwe commissieleden. We zijn heel blij dat er nieuwe ouders bereid zijn gevonden om hier aan deel te nemen.

Spelletjes

Na het officiële gedeelte was het tijd voor een voorstelrondje, waarbij de jongeren iets over zichzelf konden vertellen. Er waren tieners, twintigers en dertigers, ieder vertelde op zijn/haar eigen manier iets over school, dagbesteding en interesse. Wat was het leuk dat de jongeren er bij waren, uiteindelijk gaat het toch om hen. Om het creëren van een fijne woonplek waar zij op termijn kunnen gaan wonen.

Daarna was er volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Enkele jongeren liepen direct op de sjoelbak af, wat blijft dat toch een leuk spel. Ook mens erger je niet was favoriet, evenals ringwerpen. De blindengeleidehond van Barbera werd volop geknuffeld. Op een ongedwongen manier maakten de ouders nader kennis met elkaar. Iedereen genoot van een ijsje. Er was ruimte om vragen te stellen aan de commissieleden en Op weg met de ander. Het was fijn om elkaar op deze ontspannen manier te ontmoeten.