De christelijke belangenvereniging Op weg met de ander, de christelijke zorgaanbieder Rozelaar uit Barneveld en het Ouderinitiatief Veenendaal hebben op zaterdag 1 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel hiervan is het opzetten van een nieuwe woonlocatie in Veenendaal voor 27 mensen met een verstandelijke beperking.

Eind 2018 peilde Op weg met de ander of er in Veenendaal behoefte was aan een identiteitsgebonden woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Daaruit ontstond een initiatief van ouders om een woonvoorziening te starten voor hun kinderen met een beperking. Ze willen daarbij een veilig thuis creëren met Gods Woord als grondslag. Samen met Op weg met de ander zochten zij in 2021 contact met de Rozelaar. In deze zorgorganisatie vonden ze een partij met de door hen nagestreefde christelijke identiteit.

De nieuwe woonlocatie in Veenendaal gaat plaats bieden aan bewoners met het Zorg Zwaarte Pakket VG3 tot en met 6, inclusief de behandeling Verstandelijk Gehandicapt. Op dit moment is de Rozelaar in gesprek met de gemeente Veenendaal voor een geschikte locatie. Het ouderinitiatief moet uitmonden in een stichtingsbestuur van de te starten woonvoorziening.

De christelijke vereniging op gereformeerde grondslag Op weg met de ander is een landelijke belangenorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of sociale beperking en hun familieleden. Haar motto is ”Koester het kwetsbare”.

De Rozelaar is een christelijke zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. De instelling wil liefdevolle zorg bieden vanuit haar christelijke identiteit. Zij biedt onder meer dagbesteding, woonlocaties, ambulante coaching, behandeling en therapie. De Rozelaar heeft op dit moment vijf woonlocaties: drie in Barneveld, één in Voorthuizen en één in Nijkerk.


Foto: V.l.n.r. ds. A. van Zetten, voorzitter van Op weg met de ander, Philip Miedema, directeur van de Rozelaar, en Wilma van de Vreede, voorzitter van het Ouderinitiatief Veenendaal bij de ondertekening van de samenwerking.

Ontmoeting toekomstige bewoners ouderinitiatief

Op zaterdag middag 2 juli jongstleden, was er een bijeenkomst voor de ouders en jongeren die betrokken zijn bij het ouderinitiatief in Veenendaal. Hiervoor konden we terecht op basisschool ’t Speelkwartier, waar één van de ouders werkzaam is. Tien ouderparen waren aanwezig met hun zoon of dochter. Onder het genot van koffie, thee en koek werd er ontspannen met elkaar gepraat.

Karel-Jan Pater, lid van de oudercommissie, opende de bijeenkomst met gebed en met het lezen van de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, uit de Bijbel. Zij bouwden een huis. En hij vertelde dat wij om ons levenshuis moeten bouwen op de Rots, Jezus Christus.

Karel-Jan vertelde dat medecommissielid Heidi van Asselt gaat stoppen als commissielid. Hij deed daarom de oproep voor twee nieuwe commissieleden. We zijn heel blij dat er nieuwe ouders bereid zijn gevonden om hier aan deel te nemen.

Spelletjes

Na het officiële gedeelte was het tijd voor een voorstelrondje, waarbij de jongeren iets over zichzelf konden vertellen. Er waren tieners, twintigers en dertigers, ieder vertelde op zijn/haar eigen manier iets over school, dagbesteding en interesse. Wat was het leuk dat de jongeren er bij waren, uiteindelijk gaat het toch om hen. Om het creëren van een fijne woonplek waar zij op termijn kunnen gaan wonen.

Daarna was er volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Enkele jongeren liepen direct op de sjoelbak af, wat blijft dat toch een leuk spel. Ook mens erger je niet was favoriet, evenals ringwerpen. De blindengeleidehond van Barbera werd volop geknuffeld. Op een ongedwongen manier maakten de ouders nader kennis met elkaar. Iedereen genoot van een ijsje. Er was ruimte om vragen te stellen aan de commissieleden en Op weg met de ander. Het was fijn om elkaar op deze ontspannen manier te ontmoeten.