Uitnodiging informatie avond Begeleid Wonen in Groot-Ammers

Wanneer: 13 september 2022
Inloop: 19.15 uur
Start bijeenkomst: 19.45 uur
Locatie: Hervormd Centrum
Wilhelminastraat 6a
Groot-Ammers

Wij willen u van harte uitnodigen voor de informatie avond op 13 september. De achterliggende periode is er weer veel gebeurd, tijd om u weer te ontmoeten en te informeren.

De informatieavond vindt plaats in samenwerking met de vereniging Op weg met de ander en de toekomstige zorgaanbieder Stichting Sprank.

De laatste informatieavond was in oktober vorig jaar. De achterliggende tijd hebben wij u geïnformeerd via nieuwsbrieven. Er zijn weer een aantal nieuwe geïnteresseerde families bij gekomen. Goed om elkaar onderling (opnieuw) te ontmoeten en om elkaar beter te leren kennen.

Van harte welkom!

De bijeenkomst duurt van 19.45 – 21.30 uur.

Aanmelden informatie avond Begeleid Wonen in Groot-Ammers

Bouwen in Groot-Ammers 

In 2018 is vereniging Op weg met de ander begonnen met een onderzoek of er voldoende belangstelling is voor een identiteitsgebonden woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking in de Alblasserwaard. In totaal meldden zich toen dertig belangstellenden. 

De wens om deze woning te realiseren in Groot-Ammers was groot. Via de gemeente Molenlanden kwamen we in contact met de woningcorporatie Lek en Waard Wonen. Met haar hebben we gekeken naar een geschikte locatie. De keus is gevallen op de locatie Mourik. De grond is eigendom van de woningcorporatie. Op dit moment liggen de eerste schetsen op tafel. 

In samenwerking met stichting Sprank, de toekomstige zorgaanbieder, en de ouders willen we in de toekomst een woning bieden voor VG 3 tot VG 5, maar ook voor zwaardere zorg, zoals VG 8. Ook willen we onderzoeken of mensen met VG 6 en VG 7 hier kunnen gaan wonen. 

Stichting Sprank neemt uiteindelijk de beslissing of de cliënt binnen de woning ook de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. 

Regelmatig is er een online-ontmoeting waarin ouders worden geïnformeerd. Tussentijds gebeurt dit door middel van nieuwsbrieven. 

Bent u op zoek naar een plek voor uw zoon/dochter? En zoekt u een huis waar dagelijks uit de Bijbel wordt gelezen, gebeden en op zondag, als het kan, naar de kerk wordt gegaan? 

Informeer via info@opwegmetdeander.nl of bel 033-2456620.