Al jaren zijn wij betrokken bij het opzetten en realiseren van woon- en logeervoorzieningen met een christelijke identiteit. Als vereniging spelen we hierbij een stimulerende en bemiddelende rol. Het initiatief komt van een ouder die op zoek is naar een passende woning voor een kind, daarom noemen we dit ook wel een ouderinitiatief. Samen met ouders gaan we op zoek naar meer toekomstige bewoners, wordt er gekeken naar een plek om te wonen en wordt er gezocht naar een zorgleverancier.