Woonvoorziening in oprichting De IJsselhof

Elke mens heeft behoefte aan een eigen vertrouwde plek om te wonen en te leven. Dit geldt zeker ook voor mensen met een beperking. Wij als ouders zoeken voor onze kinderen zo’n plek. Een eigen stek om te wonen; dat is waar we voor staan en waar we voor gaan. We weten ons gedreven vanuit onze christelijke levensovertuiging en zoeken vandaar uit het goede voor onze kinderen.

Het initiatief hiertoe is reeds enkele jaren geleden genomen door een paar ouders in samenwerking met de christelijke vereniging Op weg met de ander (www.opwegmetdeander.nl). Samen met hen is er nagedacht over de identiteit en is er een samenwerkingsovereenkomst getekend met zorgleverancier Stichting Sprank. Hierdoor is de identiteit ook voor de toekomst gewaarborgd.

Het opzetten van een woonvoorziening blijkt een lange weg te zijn voordat deze gerealiseerd is. Er is veel voor nodig om dit te realiseren en we zijn afhankelijk van verschillende organisaties en mensen.

We zijn blij en dankbaar mee te kunnen delen dat er vorderingen zijn. Stichting Sprank die voor ons de zorg levert denkt met ons mee in het kader van zorg en wonen (www.stichtingsprank.nl).

Deze organisatie biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Wij ervaren deze organisatie als kundig en professioneel. De focus is helemaal gericht op de zorg.

Twee citaten van hun site:

  1. elk mens is uniek en krijgt de ruimte om binnen eigen mogelijkheden het eigen leven vorm te geven
  2. iedere cliënt heeft een plek in de buurt, de kerk en de samenleving

Belangrijk te melden dat stichting Sprank de leiding heeft in het gehele proces.

De contacten met de gemeente Kampen en de woningcorporatie Beter Wonen zijn reeds lang geleden gelegd en zijn goed. We staan op de kaart en zij zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ruimte te creëren voor de doelgroep.

Er is een stichtingsbestuur gevormd vanuit de ouders. Het bestuur vertegenwoordigt de ouders van deze kinderen, belegt ouderavonden, onderhoudt contacten met organisaties, draagt verantwoordelijkheid voor het geven van inhoud aan onze christelijke levensovertuiging en doet voorts alles wat nodig is te komen tot genoemde woonvorm IJSSELHOF.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door

C.M. van Eckeveld, voorzitter

H.J. Holtland, penningmeester