Al jaren zijn wij betrokken bij het opzetten en realiseren van woon- en logeervoorzieningen met een christelijke identiteit. Als vereniging spelen we hierbij een stimulerende en bemiddelende rol. Het initiatief komt van een ouder die op zoek is naar een passende woning voor een kind, daarom noemen we dit ook wel een ouderinitiatief. Samen met ouders gaan we op zoek naar meer toekomstige bewoners, wordt er gekeken naar een plek om te wonen en wordt er gezocht naar een zorgleverancier.

 

Voor het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg is in 1995 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Philadelphia Zorg. Binnen Philadelphia Zorg zijn er zeven woonvoorziening met de identiteit van Op weg met de ander: in Benthuizen, Brakel, Huizen, Krimpen aan de IJssel, Sliedrecht, Bleskensgraaf en Woudenberg. In die woningen werken medewerkers die kerkelijk meelevend zijn. Er wordt dagelijks uit de Bijbel gelezen en gebeden. Zondags kunnen bewoners naar de kerk gaan en is de zondag een rustdag. Een enkele keer is er een open plek in een van de huizen. Informeer bij ons naar de wachtlijst.

 

Woonvoorzieningen starten

Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht of er een woonvoorziening met Op weg met de ander-identiteit in IJsselmuiden e.o. kan worden opgezet. Onlangs zijn we ook gevraagd om in Heerjansdam dit te onderzoeken.

 

Wilt u meer weten over identiteitsgebonden zorg? Neem dan gerust contact met ons op via info@opwegmetdeander.nl of 06-284 674 19.

Woonvoorzieningen Op weg met de ander

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: