GENEMUIDEN – Ruim 10 belangstellenden/mogelijke bewoners voor een woongroep in Genemuiden voor mensen met autisme of een niet-aangeboren hersenletsel kwamen donderdagavond naar de startbijeenkomst in ‘t Olde Staduus. Daar werd gepeild of er voldoende animo is voor het opzetten van zo’n woonlocatie.

Daarvoor moet uitgegaan worden van 13 wooneenheden als minimum, zegt Jenneke Wolvers van de vereniging Op weg met de ander. Die christelijke vereniging op gereformeerde grondslag ondersteunt de Genemuider werkgroep in het maken van de plannen. Het is de bedoeling dat zo’n woongroep ook een christelijke identiteit krijgt.

Het minimum van 13 is vastgesteld omdat er in de toekomst financiële problemen zouden kunnen ontstaan. “Hiermee zit je financieel ruimer.” Of de plannen doorgang hangt af van de belangstelling. Bij voldoende animo gaat de werkgroep in gesprek met woningcorporaties en de gemeente.

Daarbij kunnen ze hulp verwachten van Op weg met de ander, die al sinds 1995 woonlocaties opzet en ook in IJsselmuiden een voorziening in oprichting heeft. Als inspiratie vertelde Gerard Prins in ‘t Olde Staduus over de woonvoorziening waarvan hij voorzitter is: EF5.

Die locatie, op de tweede verdieping van een flatgebouw in Veenendaal, ontleent de naam aan het Bijbelse hoofdstuk Efeze 5, waar ‘kinderen van het licht’ bovenstaat. Ook daar zijn 13 bewoners, maar 14 appartementen. Een daarvan is gezamenlijk en bedoeld voor spelletjes en eten.

De bewoners komen uit verschillende kerkverbanden. “Over doop en Avondmaal wordt aan tafel niet gediscussieerd”, legt Prins uit. “En welke Bijbelvertaling er gelezen wordt, hangt af van degene die aan de beurt is om te lezen.”

In de woonvoorziening verleent de christelijke organisatie Agathos de nodige zorg. Andere locaties die ondersteund worden door Op weg met de ander nemen dat vaak af bij Philadelphia. De werkgroep in Genemuiden is echter vrij in het kiezen, de vereniging is niet gekoppeld aan een zorgondernemer.

“Probeer met de woningbouwvereniging een goede relatie te krijgen”, adviseert Prins. Bij de huizen komt namelijk wel iets om de hoek kijken. In Veenendaal is er extra isolatie. “Wij hebben geluidsarme huizen. Dan kunnen prikkels in bedwang worden gehouden”, aldus Prins.

Hoe snel de zaken in Genemuiden gaan vorderen, dat is nog niet bekend. Volgens Wolvers moeten belangstellenden rekening houden met een traject dat mogelijk twee tot tien jaar kan duren. Volgende maand spreekt de werkgroep met de gemeente.

Bron:

https://destadskoerier.nl/algemeen/plannen-voor-genemuider-woongroep-krijgen-vorm