Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht of er een woonvoorziening met Op weg met de ander-identiteit in IJsselmuiden e.o. kan worden opgezet. Daarnaast zijn wij betrokken bij een wooninitiatief in Elspeet.

Wilt u meer weten over identiteitsgebonden zorg? Neem dan gerust contact met ons op viainfo@opwegmetdeander.nl of 06-284 674 19.

Hoe zet in een christelijke woonvoorziening op?

  1. Zoek gelijkgezinden die de schouders eronder willen zetten
  2. Neem contact op met Op weg met de ander
  3. Zoek meer geïnteresseerde deelnemers
  4. Vraag een zorgorganisatie voor het verlenen van zorg
  5. Vraag toestemming aan de gemeente
  6. Zoek een woningbouwcorporatie die mee wil doen
  7. Richt een stichting of vereniging op die de grondslag en doelstelling waarborgt
  8. Begeleid de bouw en blijf zorgen voor publiciteit en fondsvorming