Vereniging Op weg met de ander is betrokken geweest bij het opzetten van een werkatelier en winkeltje in zorgcentrum de Oranjehof. Over dit initiatief hebben we een kort filmpje gemaakt.

In 2012 is Op weg met de ander betrokken geweest bij het ontwikkelen van het manifest ‘Volwaardig leven’. Het manifest kwam tot stand in samenwerking met dit Koningskind, Helpende Handen en de NPV (Nederlandse Pati?nten Vereniging).

Het manifest is in september 2012 tot stand gekomen na vergelijking van verkiezingsprogramma’s van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen.

Uit deze vergelijking blijkt dat ouderen, mensen met een beperking, psychiatrische of andere chronische aandoening steeds meer op zichzelf en hun omgeving dreigen te worden teruggeworpen, aldus dit Koningskind, Helpende Handen, de NPV (Nederlandse Pati?nten Vereniging) en Op weg met de ander.

 .

Concrete uitwerking manifest

Werken

  • Bij het zoeken naar werk wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van mensen met een beperking of chronische ziekte. Op basis hiervan krijgen ze een passende werkomgeving of – indien het niet anders kan – een uitkering. Mensen die niet kunnen werken, worden volledig arbeidsongeschikt verklaard en krijgen een volledige uitkering.
  • Overheid en bedrijven doen er alles aan zo veel mogelijk arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking te creëren. Mensen met een beperking willen graag werken, maar ze moeten wel de mogelijkheid krijgen werk te vinden.
  • Werkgevers worden financieel gestimuleerd om mensen met een beperking aan te nemen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, zoals loondispensatie, loonkostensubsidie en bonussen.
  • Mensen met een beperking worden evenredig met hun prestatie beloond. Zo worden zij gestimuleerd werk te zoeken.
  • Sociale werkplaatsen blijven bestaan om mensen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen, een passende werkomgeving te bieden.

Als u een vraag heeft over werken voor mensen met een beperking, kunt u deze stellen op ons forum.