Nieuwe uitgave

 

Zaterdag 14 maart is op de jaarvergadering van Op weg met de ander de eenvoudige Bijbelstudie ‘De vrucht van de Heilige Geest – over vrucht leren dragen’ gepresenteerd. Stafmedewerker Jenneke Wolvers overhandigde het eerste exemplaar aan de auteur van de studie, Arianne Karman.
Al jaren bezoekt Arianne Karman een gemeentelid met een beperking, om samen met hem de Bijbel te bestuderen. De Bijbelstudie over de vrucht van de Heilige Geest is hieruit ontstaan.?Arianne: ?Deze jongen kende de Bijbelverhalen die doorgaans in de kinderbijbels worden behandeld, maar hij kon meer aan en daar wilde ik hem bij helpen. Gaandeweg zijn toen deze studies ontstaan. Mijn bedoeling is om de doorgaande lijn van Gods handelen met mensen op een eenvoudige manier duidelijk te maken.?

 

De eenvoudige Bijbelstudie ?De vrucht van de Heilige Geest ? Over vrucht leren dragen? is geschreven voor mensen die moeite hebben met leren. Voor deze doelgroep is er weinig studiemateriaal aanwezig. Vandaar dat de vereniging Op weg met de ander graag gebruik maakte van het materiaal wat Arianne heeft geschreven en in de praktijk heeft getoetst.

 

In de Bijbelstudie gaat het over de vrucht van de Heilige Geest, naar aanleiding van een tekst uit Galaten 5 : 22: ?De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.? De Bijbelstudie is verdeeld in 10 hoofdstukken die gebruikt kunnen worden voor 10 bijeenkomsten. In de eerste twee hoofdstukken wordt de basisstof uitgelegd. Er wordt uitgelegd wat het werk van de Heilige Geest inhoudt in het hart van een gelovige. Ook wordt er ingegaan op wie de Heilige Geest is.

 

De hoofdstukken zijn steeds op dezelfde wijze opgebouwd. Per onderdeel wordt door kleine picto-plaatjes de Bijbelstudie herkenbaar ingedeeld. Aan het einde van de iedere hoofdstuk zijn er gespreksvragen die het gesprek op gang kunnen brengen of verdiepen. Bij elke Bijbelstudie staat steeds een tekst centraal die afgedrukt staat in de les.

Bijbelstudie

De Bijbelstudie kan een mooi vervolg bieden na het afleggen van openbare belijdenis voor deze speciale doelgroep. Vaak willen degene die belijdenis hebben gedaan, doorgaan met de bijeenkomsten. De Bijbelstudie over De vrucht van de Heilige Geest biedt voldoende gespreksstof en is opbouwend voor het geloofsleven. Wat een wonder als God de vrucht van Zijn Geest in ons hart laat rijpen.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: