Jaren geleden heeft het toenmalige Loket Gelijk Zorg een brochure uitgegeven over de plaats van verstandelijk beperkte mensen in de kerkelijke gemeente. Deze brochure is nu digitaal beschikbaar gemaakt.

 

Er wordt tegenwoordig steeds meer opgelet of gebouwen wel gehandicapt-toegankelijk zijn. Drempels worden verwijderd, extra voorzieningen worden geplaatst. Hoe zit dat in de kerk? Is de kerk ook gehandicapt-toegankelijk, of gaat die ontwikkeling de christelijke gemeente voorbij?

 

Lees hier meer over in de brochure.

 

Brochure Gelijke zorg

 

 

Het Loket Gelijke Zorg was een samenwerkingsverband van drie Hervormd-Gereformeerde organisaties: Bond van Hervormde Zondagsscholen, Vereniging Op weg met de ander en de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. In de praktijk lag de uitvoering al een aantal jaren nagenoeg geheel bij Op weg met de ander. In verband hiermee is de samenwerking in goed overleg met elkaar be?indigd. Sinds september 2014 hebben de bovenstaande bonden zich terug getrokken en is het Loket opgeheven. Loket Gelijke Zorg ging?voortaan onder de naam commissie Gelijke Zorg door.

 

Commissie Gelijke Zorg valt onder de verantwoordelijkheid van vereniging Op weg met de ander en zal zich richten op het ontwikkelen van materialen voor mensen met een verstandelijke beperking. De materialen kunt u in de webshop van www.opwegmetdeander.nl vinden.

Voor vragen op het gebied van geloofscommunicatie kunt u zich richten tot het landelijk bureau: info@opwegmetdeander.nl of telefonisch op 033-2456620

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: