In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen een vorm van dementie. Alzheimer Nederland verwacht dat het aantal mensen met dementie als gevolg van de vergrijzing in 2040 stijgt naar meer dan half miljoen. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes die ervoor zorgen dat de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken. Hierdoor krijgen mensen…

Iedere kerkelijke gemeente kent mensen met dementie. Vroeg of laat kunnen zij de kerkelijke activiteiten niet meer volgen en raken ze in een isolement. De vraag is hoe de gemeente met hen in contact kan blijven. In de hervormde Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn is daar iets op gevonden. Drie en een halfjaar geleden startte Hans Leune,…

“Psalm 42 is eigenlijk wel mijn openingslied geworden,” zegt Rita Roggeveen. “Er kwam zoveel reactie op, dat was echt te merken. Wat voor reactie? Ik hoorde meteen iemand meefluiten. Een ander, met wie een gesprek niet mogelijk was vanwege vergevorderde dementie, had vroeger op een koor gezeten en begon gelijk mee te zingen.” Rita is vrijwilligster in onder andere…

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: