Informatief

Bruikbare ‘gereedschappen’ voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dat biedt de site www.sociaalopstap.nl. Het projectteam SociaalOpStap (SOS) ontwikkelde samen met het Landelijk Netwerk Autisme een begeleidingsdraaiboek met 260 sociale verhalen, hoe iemand zich behoort te gedragen in bepaalde situaties, en stappenplannen.

bb7cb89d53fc03868d8188854b87baf2_512_512Op de site zijn verschillende situaties uitgewerkt. Hiermee kan een jongere met autisme zich op bepaalde, voor hem lastige situaties voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan hoe een scholier het maken van huiswerk gestructureerd kan aanpakken. Of hoe hij een gesprek voert met de mentor, of iemand begroet. Door middel van pictogrammen (eenvoudige tekeningen) en tekst wordt de gebruiker door het stappenplan heen geleid. Ook is het mogelijk de tekst te laten voorlezen.

De jongere kan deze sociale stappenplannen bewerken en aanpassen aan zijn of haar eigen situatie. Hij kan ook eigen afbeeldingen invoegen. Daarvoor moet er eerst een eigen account worden gemaakt. Daarna kun er gratis worden ingelogd. Overigens zijn de onderwerp rond seksualiteit Bijbels gezien niet (geheel) verantwoord.

Op mobiel

Om het stappenplan binnen handbereik te hebben, is het mogelijk een applicatie (app) te downloaden op een mobieltje.5276bc8ffba2b259ddd32fcb3200ae5f_512_512

Op dit moment loopt een project van SOS, het Landelijk Netwerk Autisme en KPN om met een groep jongeren met autisme ondersteuning op school te krijgen in het maken van een stappenplan door middel van een app op mobieltjes. Dit kan alleen als er een groep van dertig jongeren bij elkaar is.?De instructie is dan gratis. Het is goed om te informeren of de school belangstelling heeft. Als iemand zelf een beetje handig is, kan hijzelf ook?een stappenplan ontwikkelen en op zijn mobiel installeren.

Zie www.sociaalopstap.nl.

Jenneke Wolvers-ten Hove

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: