Eleos, Helpende Handen, Op weg met de ander, SGJ Christelijke Jeugdzorg en De Vluchtheuvel organiseerden in 2008 gezamenlijk twee studiedagen Autisme in de kerk. Doel van deze studiedagen was enerzijds de vinger te leggen bij de problematiek die mensen met autisme kunnen ervaren in de kerk en anderzijds handvatten te formuleren voor de praktijk van kerkdienst, catechese, pastoraat, kinder- en jeugdwerk en geloofsopvoeding ten behoeve van mensen met autisme. Bij het schrijven van deze brochure voor ambtsdragers binnen de reformatorische kerken is gebruik gemaakt van uitkomsten van deze studiedagen.

Bekijk de brochure ‘Autisme in de kerk’

CategoryAutisme - Tips

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: