Eenvoudige Bijbelstudie ‘Geloofsgetuigen’

 12,00

Categorie:

Beschrijving

Voor je ligt het derde boek met tien eenvoudige Bijbelstudies. Deze serie gaat helemaal over mensen die in de Bijbel genoemd worden in Hebreeën 11. Daar worden ze geloofsgetuigen genoemd. Als je deze Bijbelstudies gaat lezen of als je ernaar luistert, kun je ontdekken wat het betekent om een geloofsgetuige te zijn. De aangegeven liederen staan in de bundel “Op Toonhoogte” (versie 2015).

Er zijn mensen die zeggen dat God niet bestaat. In een God Die de hemel en de aarde heeft geschapen geloven ze niet. Zij denken dat de Bijbel een boek is dat mensen hebben bedacht en opgeschreven. Deze mensen willen God niet leren kennen. Zij geloven niet in Hem.
Er zijn ook mensen die zeggen dat God wel bestaat. Zij lezen in de Bijbel en zeggen dat de Bijbel echt waar is. Het is geen Boek dat mensen hebben verzonnen. God Zelf vertelt in de Bijbel wie Hij is en wat Hij doet.

Die mensen geloven wel dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Zij willen gehoorzaam zijn aan wat God tegen mensen zegt. Ze vinden het goed dat ze niet alles van God kunnen begrijpen. Maar zij vertrouwen Hem.

Geloofsgetuigen
Soms wordt het moeilijk voor hen om in God te geloven. Er zijn mensen die geplaagd of zelfs worden vervolgd om hun geloof in God. Het zijn mensen die er veel voor over hebben om in God te geloven. Omdat ze het geloof vol houden, worden ze in de Bijbel ”geloofsgetuige” genoemd.

In de Bijbel staan veel namen van mensen die in hun leven op God vertrouwden. Zij geloofden in God, al zagen zij Hem niet. Zij praatten over hun God met andere mensen. Omdat ze God vertrouwden, waren ze Hem gehoorzaam. Hun daden en hun woorden zijn ook nu nog een getuigenis van hun geloof in God.

We gaan samen over het leven van tien geloofsgetuigen nadenken. Zij worden genoemd in Hebreeën 11. Je kunt vooral van hen leren dat God voor hen zorgde en dat zij daarvan getuigden.
In Hebreeën 11 staan lang niet alle namen genoemd van mensen die een geloofsgetuige zijn geweest. Er zijn ontelbaar veel mensen geweest die geloofden in de Heere God en daarover vertelden.

Gehoorzaam zijn
Iedereen die in de Heere gelooft is een getuige van Hem. Je kunt dan aan anderen vertellen wat je gelooft, maar je kunt ook
laten zien dat je gehoorzaam wilt zijn aan de wil van God. Dan ben je een getuige van wat je gelooft.
Ik hoop en bid dat jij ook in deze God gelooft. Dan weet ik zeker dat jij ook een getuige bent. Je hoeft er niet altijd over te praten. Soms is dat ook te moeilijk. Je kunt het ook laten zien als je bidt of als je eerlijk wilt zijn. Je laat het ook zien als je niet meedoet met verkeerde dingen. Dan getuig je met je gedrag dat je in God gelooft. Ons geloof houdt op een keer op. Dat gebeurt aan het einde van ons leven. Tegelijk
begint er dan iets veel mooiers, dat nooit meer zal ophouden. Dan mogen we de Heere God Zelf in het echt en voor altijd zien.
Elke dag van ons leven op deze aarde hebben we ons geloof en onze hoop. Dat eindigt als we sterven. Na ons sterven mogen we God zien en Hem leren kennen zoals Hij is. Wat zal dat heerlijk zijn! Geloof dat maar!

 

Hoofdstukken

Abel

Henoch

Noach

Abraham

Sara

Izak

Jakob

Jozef

Mozes

Rachab

Extra informatie

Gewicht 0,450 kg