Catechese methode “Wij bidden” – deelnemers

 5,00

Categorie:

Beschrijving

De Commissie Gelijke zorg heeft speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking een aangepaste catechesemethode uitgebracht over het Onze Vader.

 

Bij de Commissie Gelijke Zorg komen regelmatig vragen binnen naar catechesemethoden voor mensen met een verstandelijke handicap.

De werkgroep Instructie en Materialen heeft zich over deze vraag gebogen.

Dit heeft geresulteerd in een catechesemethode over de 12 Artikelen van het Geloof (2005) en een catechese methode over de Tien geboden (2007).

 

Nu is het derde en laatste deel in deze serie samengesteld met 10 lessen over het Onze Vader.

De methode bestaat uit 2 delen:

 1. een map met de lessen/vertellingen voor de deelnemers;
 2. een map met een handreiking voor hen die de lessen verzorgen (los te bestellen via onze site).

 

De opzet

Inhoud van een les

 1. een onderdeel van het Onze Vader
 2. de vertelling n.a.v. een Bijbelgedeelte
 3. een psalmvers
 4. een lied (uit: Samen zingen tot Gods eer!   uitgave van Loket Gelijke Zorg)
 5. 2 vragen over de les/vertelling
 6. een kleurplaat bij het Bijbelverhaal
 7. een verwerking bij het Bijbelverhaal

 

Hoe er mee te werken?

Zowel de werkmap voor de deelnemers, als de instructiemap voor de leidinggevenden is een handreiking.

Bij het gebruik van de lessen is het belangrijk te kijken naar de mogelijkheden van de deelnemers in uw catechesegroep of bij het clubwerk.

 

Doel

Allen die extra aandacht nodig hebben in onze kerkelijke gemeenten catechese/vertellingen aan te bieden, op hun niveau, met de wens en bede dat het tot rijke zegen mag zijn voor hen met een verstandelijke handicap als ook voor hen die met dit werk bezig zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@opwegmetdeander.nl.

 

Onderwerpen

 1. Thema is Bidden. Vertelling: Het gebed van Hanna
 2. Thema; Het gebed van de Heere Jezus. Vertelling: Vijf broden en twee vissen
 3. Thema: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Vertelling: De gelijkenis van de verloren zoon
 4. Thema: Uw naam worde geheiligd. Vertelling Elia op de Karmel
 5. Thema: Uw Koninkrijk kome. Vertelling: De bruiloft te Kana
 6. Thema: Uw wil geschiedde. Vertelling: Gebed van de Heere Jezus in Gethsémané
 7. Thema; Geef ons heden ons dagelijks brood. Vertelling: Elia bij de beek Krith
 8. Thema: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vertelling: Gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht
 9. Thema: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Vertelling: De Heere Jezus door de satan verzocht
 10. Thema: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Steniging van Stefanus

Extra informatie

Gewicht 1,500 kg