Catechese methode “Tien geboden” – deelnemers

 5,00

Categorie:

Beschrijving

De Commissie Gelijke zorg heeft speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking een aangepaste catechesemethode uitgebracht over de Tien geboden.

 

Bij de Commissie Gelijke Zorg komen regelmatig vragen binnen naar catechesemethoden voor mensen met een verstandelijke handicap.

De werkgroep Instructie en Materialen heeft zich over deze vraag gebogen.

Dit heeft geresulteerd in een catechesemethode over de 12 Artikelen van het Geloof (2005).

 

Nu is het tweede deel in deze serie samengesteld met 10 lessen over de Tien geboden.

De methode bestaat uit 2 delen:

 1. een map met de lessen/vertellingen voor de deelnemers;
 2. een map met een handreiking voor hen die de lessen verzorgen (los te bestellen via onze site).

 

De opzet

Inhoud van een les

 1. een onderdeel van de 10 geboden;
 2. de vertelling n.a.v. een Bijbelgedeelte
 3. een psalmvers
 4. een lied (uit: Samen zingen tot Gods eer!, uitgave van Loket Gelijke Zorg)
 5. 2 vragen over de les/vertelling
 6. een kleurplaat bij het Bijbelverhaal
 7. een verwerking bij het Bijbelverhaal

 

Hoe er mee te werken?

Zowel de werkmap voor de deelnemers, als de instructiemap voor de leidinggevenden is een handreiking.

Bij het gebruik van de lessen is het belangrijk te kijken naar de mogelijkheden van de deelnemers in uw catechesegroep of bij het clubwerk.

 

Doel

Allen die extra aandacht nodig hebben in onze kerkelijke gemeenten catechese/vertellingen aan te bieden, op hun niveau, met de wens en bede dat het tot rijke zegen mag zijn voor hen met een verstandelijke handicap als ook voor hen die met dit werk bezig zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@opwegmetdeander.nl.

 

Onderwerpen

 1. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Vertelling: God spreekt tot Zijn volk
 2. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Vertelling: Gouden kalf
 3. Het derde gebod: Gij zult de naam van de HEERE, Uw god niet ijdel gebruiken. Vertelling: David Goliath
 4. Het vierde gebod: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. Vertelling Het manna in de woestijn
 5. Het vijfde gebod: Eert uw vader en uw moder. Vertelling: De twaalfjarige Jezus in de tempel
 6. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Vertelling over Kain en Abel
 7. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Vertelling: De Samaritaanse vrouw
 8. Het achtste gebod; Gij zult niet stelen. Vertelling: Achan gestraft
 9. Het negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Vertelling: Jacob bedriegt zijn vader
 10. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren. Vertelling: – De wijngaard van Naboth.

Extra informatie

Gewicht 1,500 kg