Catechese methode “Ik geloof…” – deelnemer

 5,00

Categorie:

Beschrijving

De Commissie Gelijke zorg heeft speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking een aangepaste catechesemethode uitgebracht over de 12 artikelen van het Geloof.

 

Bij de Commissie Gelijke Zorg komen regelmatig vragen binnen naar catechesemethoden voor mensen met een verstandelijke handicap.

De werkgroep Instructie en Materialen heeft zich over deze vraag gebogen.

Dit heeft geresulteerd in een catechesemethode over de 12 Artikelen van het Geloof

 

De methode bestaat uit 2 delen:

 1. een map met de lessen/vertellingen voor de deelnemers;
 2. een map met een handreiking voor hen die de lessen verzorgen (los te bestellen via onze site).

 

Een tweede en derde deel van de serie, over de tien geboden en het Onze Vader, zullen later verschijnen.

 

 

De opzet

Inhoud van een les

 1. een onderdeel van de 12 artikelen van het Geloof;
 2. de vertelling n.a.v. een Bijbelgedeelte;
 3. een psalmvers;
 4. een lied (uit: Samen zingen tot Gods eer!, uitgave van Loket Gelijke Zorg);
 5. 2 vragen over de les/vertelling;
 6. een kleurplaat bij het Bijbelverhaal;
 7. een verwerking bij het Bijbelverhaal.

 

Hoe er mee te werken?

Zowel de werkmap voor de deelnemers, als de instructiemap voor de leidinggevenden is een handreiking.

Bij het gebruik van de lessen is het belangrijk te kijken naar de mogelijkheden van de deelnemers in uw catechesegroep of bij het clubwerk.

 

Doel

Allen die extra aandacht nodig hebben in onze kerkelijke gemeenten catechese/vertellingen aan te bieden, op hun niveau, met de wens en bede dat het tot rijke zegen mag zijn voor hen met een verstandelijke handicap als ook voor hen die met dit werk bezig zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@opwegmetdeander.nl.

 

Onderwerpen

 1. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Vertelling; God die alles maakte.
 2. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Vertelling: De mens die alles stuk maakte.
 3. Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Vertelling Geboren in Bethelehem
 4. Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, die geleden heft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel
 5. Ik geloof in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, onze Heere die de derdedag is opgestaan. Vertelling Opgestaan zoals ij heeft gezegd.
 6. Ik geloof in Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, onze Heere, die opgevaren is naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Vertelling Hemelvaart
 7. Ik geloof in de Heilige Geest. Vertelling: Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest.
 8. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vertelling Jezus is de goede Herder
 9. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Vertelling: Vier mannen en hun zieke vriend
 10. Vertelling: Belofte van Abraham

Extra informatie

Gewicht 1,500 kg