Zaterdag 2 april 2016 organiseerde ‘Platform Autisme in de kerk een studiedag over ‘Relatie en autisme’.

“Zaterdag 2 april 2016 is Wereld Autisme Dag, dé dag waarop wereldwijd autisme in de schijnwerpers staat”. Met deze woorden werd de studiedag ‘Relatie en Autisme’ geopend. Ongeveer 175 bezoekers waren in Amersfoort aanwezig om na te denken over de invloed van autisme op liefdesrelaties. Er werd echter niet alleen geluisterd, maar ook samen gesproken over moeilijkheden én waardevolle momenten die mensen met autisme en/of hun partners ervaren. Gerda Bastiaan, verpleegkundig specialist bij het Therapeutisch Centrum GGZ, verzorgde de hoofdlezing. Zij ging in op het onderwerp autisme en de problematiek waar mensen met autisme en hun partners mee te maken kunnen krijgen. Ook reikte ze praktische handvatten aan hoe mensen in hun relatie hiermee om kunnen gaan.

Daarna kwam er een echtpaar aan het woord dat open vertelde over hun relatie waarin één van hen autisme heeft. Zij vertelden van het anders-zijn en van eenzaamheid, maar ook over hoe ze geleerd hebben en nog leren om hier samen een weg in te vinden. Het paar straalde hoop uit naar de aanwezigen. Na het interview gingen zij met de zaal in gesprek. In de middag waren er tien workshops met diverse onderwerpen die aansloten bij het hoofdthema. Het was een leerzame dag met veel herkenning.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: