In ieder gezin is het ‘geven en nemen’. Als één van de gezinsleden autisme heeft, kost dat vaak meer moeite. Soms is de balans jaren uit zijn evenwicht. Dat risico is nog groter als meerdere gezinsleden autisme hebben.

Om gezinnen met gezinsleden te ondersteunen, organiseerde Platform ‘Autisme in de kerk’ 24 maart 2012 (Amersfoort) en 10 november 2012 (Goes) studiedagen met het thema ‘De kracht van het gezin met autisme’. De studiedag in Amersfoort werd door zo’n 375 mensen bijgewoond en in Goes door zo’n 100 mensen.

Lezing
Ouders van kinderen met autisme en jongeren (vanaf 16 jaar) kregen handvatten om in een gezin met autisme een balans te vinden tussen ‘geven en nemen’. Hoe kun je de kracht van het gezin gebruiken om iedereen een veilig thuis te bieden en wat is de rol van het geloof daarin?

Forumbespreking
Na de hoofdlezing (Amersfoort) werd de familie Heijboer geïnterviewd en namen zij en dr. W.F. Wisselink deel aan een forumbespreking. In Goes nam ds. P.J. Trimp deel aan het forum in de plaats van dr. W.F. Wisselink.

Onderaan de pagina staan verslagen van de workshops.

Workshop Leven met een echtgeno(o)t(e) met autisme
In deze workshop werd nagedacht over de invloed van autisme op het huwelijk. Deelnemers kregen tips om op een positieve manier in hun relatie te investeren.

Workshop Opvoeden als je autisme hebt
In deze workshop dachten de deelnemers na over de invloed van het autisme van een van de ouders in de opvoeding van de kinderen. Ook kregen zij tips hoe ze daarover als ouders met elkaar in gesprek kunnen komen/blijven, zodat bedreiging van de ontwikkeling van de kinderen zo mogelijk wordt voorkomen.

Workshop Kinderen van ouders met autisme
Deze workshop stond in het teken van met elkaar nadenken over de invloed van het hebben van een ouder met autisme op de ontwikkeling van kinderen. De bezoekers kregen tips voor het bevorderen van hun eigen ontwikkeling en de omgang met hun ouder(s).

Workshop Brussen
De bezoekers van deze workshops dachten na over de invloed van het hebben van een broer of zus met autisme op hun eigen ontwikkeling. De brussen kregen tips voor het bevorderen van hun eigen ontwikkeling en de omgang met hun broer/zus.

Workshop Opvoeding van kinderen met autisme
Ouders van kinderen met autisme kregen in deze workshop handvatten voor de opvoeding en informatie over mogelijke vormen van hulpverlening bij de opvoeding.

Workshop Seksuele opvoeding
De deelnemers kregen informatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme en tips voor de seksuele opvoeding.

Workshop Vrienschap en relaties
In deze workshop kregen deelnemers uitleg over en dachten ze na over het aangaan en onderhouden van vriendschap en relaties, in relatie tot hun autisme.

Workshop Vrijetijdsbesteding en vakantie
Deelnemers van deze workshop kregen uitleg over moeilijkheden vrijetijd (lege tijd = kliertijd) en informatie over mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding voor kinderen met autisme en ze wisselen vooral ervaringen uit. (Help moeder de vakantie door)

Workshop Godsdienstige opvoeding
Deelnemers kregen in deze workshop handvatten voor godsdienstige opvoeding van kinderen met autisme en ervaringen worden uitgewisseld.

Workshop Pastorale en diaconale zorg in het gezin
In deze workshop kregen deelnemers informatie over het specifieke van pastorale en diaconale zorg in gezinnen waar een gezinslid autisme heeft. Onder leiding van de workshopleiders bespraken zij hun vragen en wisselen zij ervaringen uit. De nadruk lag hierbij op de eigen bijdrage van gezinnen aan een kans voor positieve ervaringen op dit gebied.

Workshop Op weg naar volwassenheid
Deelnemers kregen zicht op het proces dat ouders en kinderen samen doorlopen op weg naar de volwassenheid van de jongere met autisme, worden daarin gestimuleerd en bemoedigd en wisselden ervaringen uit.

Workshop De kracht van het gezin
Aan de hand van de methodiek van de eigenkrachtconferentie/netwerkberaad werden de deelnemers zich bewust van de kracht van het gezin en hoe die naar boven te krijgen, in stand te houden en te vergroten.

Workshop Voor wie meer wil weten over autisme
Er werd informatie gegeven over autisme in het algemeen en over diagnostiek (hoe wordt een diagnose gesteld) en over de mogelijke voor- en nadelen daarvan.

Gezin – Autisme_en_seksualiteit

Gezin – Brussen

Gezin – Godsdienstige_opvoeding_-_a

Gezin – Godsdienstige_opvoeding_-_b

Gezin – Kinderen_van_ouders_met_autisme

Gezin – Leven_met_een_echtgenoote_met_autisme

Gezin – Op_weg_naar_volwassenheid

Gezin – Opvoeden_als_je_Autisme_hebt

Gezin – Opvoeding_van_kinderen_met_autisme

Gezin – Pastorale_en_diaconale_zorg_in_het_gezin_-_a_-_samenvatting

Gezin – Pastorale_en_diaconale_zorg_in_het_gezin_-_a

Gezin – Voor_wie_meer_wil_weten_over_autisme

Gezin – Vriendschap_en_relaties

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: