21 november 2009 organiseerde Platform Autisme in de kerkeen ambtsdragersconferentie over autisme in de kerk. Tijdens deze conferentie werd een brochure gepresenteerd met zowel een theoretisch kader als praktische handvatten om in de kerk rekening te houden met mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

“Bij God is plaats voor een bonte verzameling mensen, óók voor mensen met autisme”. Dat zei L. Hubregtse, directeur van Helpende Handen, op zaterdag 21 november 2009 tijdens de opening van een ambtsdragersconferentie over ‘Geloof en autisme’. Tijdens deze bijeenkomst werd onder meer de brochure voor ambtsdragers, ontwikkeld door de projectgroep ‘Autisme in de kerk’, gepresenteerd.

Lezing
Na de opening hield dr. Hanneke Schaap-Jonker, universitair docent godsdienstpsychologie aan de Protestantse Theologische Universiteit Kampen, een lezing over haar onderzoek naar de geloofsbeleving van mensen met autisme. De lezing begon met de uitleg over autisme. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. Autisme belemmert de omgang en communicatie met anderen. Ook hebben mensen met autisme vaak stereotype belangstelling en activiteiten. Dit alles komt door een andere manier van informatieverwerking in de hersenen dan bij mensen zonder autisme. Mensen met autisme nemen prikkels waar als puzzelstukjes. De verwerking daarvan kost meer tijd.

Brochure
Voor de pauze bood Hubregtse het eerste exemplaar van de brochure ‘Autisme in de kerk’ aan drs. P. van Hartingsveldt, ervaringsdeskundige, schrijver van het hoofdstuk ‘Jeugdwerk en autisme´ en diaken van de Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam aan.

Interview ervaringsdeskundige
Na de pauze volgde er een interactief deel. Dagvoorzitter Gijsbert Wolvers interviewde ervaringsdeskundige Leonard Nieuwenhuijse. Leonard weet sinds een aantal jaar dat hij een vorm van autisme heeft, namelijk het Syndroom van Asperger. Leonard vertelt wie hij is, waar hij vandaan komt en hoe het voor hem was om te ontdekken dat hij een vorm van autisme heeft.

Forumbespreking
Het laatste programmaonderdeel was een forumdiscussie waaraan naast Hanneke Schaap, Leonard Nieuwenhuijsse en Peter van Hartingsveldt ook Wim Hasselman, diaken van de Gereformeerde Gemeente in Houten, deelnam. Vanuit de zaal stellden de aanwezige ambtsdragers diverse vragen. Onder meer over de kwestie hoe ambtsdragers moeten omgaan met oudere gemeenteleden die waarschijnlijk autisme hebben maar dit ontkennen. Bij een voorbeeld van een gemeentelid van middelbare leeftijd die zegt niet betrokken te willen zijn bij de kerk, wordt gevraagd of dit een manier van aandacht vragen is of een gevolg van zijn autisme.

Column
Dagvoorzitter Wolvers sprak een column uit: “Ik kwam haar tegen tijdens een Autismewandeling door Amersfoort. Ik liep achter haar met het doel haar te bevragen. Zij viel op door haar wat harde, ietwat al te duidelijke stem. Maar zij verwoordde zo fantastisch wat autisme voor haar betekende dat de media haar als het ware ‘besprongen’.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: