Platform Autisme in de kerk organiseert D.V. woensdagavond 15 mei 2019 een ambtsdragersconferentie over autisme bij ambtsdragers en de invloed die dit heeft op de uitoefening van het ambt.

Klik hier voor meer informatie!

Het Platform ‘Autisme in de kerk’ vraagt sinds 2008 aandacht voor mensen met autisme binnen de kerkelijke gemeente. Vereniging Op weg met de ander is één van de organisaties die is aangesloten bij het platform. Platform Autisme in de kerk vraagt die aandacht, door het organiseren van bijeenkomsten en het uitgeven van publicaties. Platform ‘Autisme in de kerk’ wordt gevormd door dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander.

 .

Platform ‘Autisme in de kerk’

a. Beatrixstraat 20a

p. 3862 DB Nijkerk

t. 033 – 245 66 20

e. info@opwegmetdeander.nl

  .

Vorige bijeenkomsten

Studiedag Autisme bij vrouwen

Zaterdag 7 april 2018 organiseerde ‘Platform Autisme in de kerk’ een studiedag met als thema “Wie ben ik? Over autisme bij vrouwen”. Deze dag wordt georganiseerd voor vrouwen met autisme, hun naaste familieleden en vriendinnen, hulpverleners en ambtsdragers.

Meer dan 120 vrouwen hadden zich opgegeven voor de studiedag ‘Wie ben ik? Over autisme bij vrouwen’, georganiseerd door Platform Autisme in de kerk. Samen met een tiental mannen waren ze bijeen gekomen in de Guido de Bres scholengemeenschap te Amersfoort.

 .

Thema-avond over ‘Autisme & Seksualiteit, over de invloed van autisme op intimiteit en seksualiteit’

De avond was bedoeld voor echtparen en verloofden van wie één van de partners autisme heeft, partners van mensen met autisme, ouders van jongeren met autisme, mensen met autisme met/zonder relatie en ambtsdragers.

 .

Studiedag Relatie en autisme

“Zaterdag 2 april 2016 is Wereld Autisme Dag, dé dag waarop wereldwijd autisme in de schijnwerpers staat”. Met deze woorden werd de studiedag ‘Relatie en Autisme’ geopend. Ongeveer 175 bezoekers waren in Amersfoort aanwezig om na te denken over de invloed van autisme op liefdesrelaties. Er werd echter niet alleen geluisterd, maar ook samen gesproken over moeilijkheden én waardevolle momenten die mensen met autisme en/of hun partners ervaren. Gerda Bastiaan, verpleegkundig specialist bij het Therapeutisch Centrum GGZ, verzorgde de hoofdlezing. Zij ging in op het onderwerp autisme en de problematiek waar mensen met autisme en hun partners mee te maken kunnen krijgen. Ook reikte ze praktische handvatten aan hoe mensen in hun relatie hiermee om kunnen gaan.

 .

Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk

Op 15 april 2014 organiseerde het Platform ‘Autisme in de kerk’ een brochure waarin handvatten en tips worden gegeven over godsdienstige opvoeding aan kinderen en jongeren met autisme. Aanleiding hiervoor zijn de vele vragen die bestaan over dit onderwerp. In de brochure zijn interviews met ouders van kinderen en jongeren met autisme opgenomen, over de ervaringen die zij hebben met de godsdienstige opvoeding.

 .

De kracht van het gezin

In ieder gezin is het ‘geven en nemen’. Als één van de gezinsleden autisme heeft, kost dat vaak meer moeite. Soms is de balans jaren uit zijn evenwicht. Dat risico is nog groter als meerdere gezinsleden autisme hebben.

Om gezinnen met gezinsleden te ondersteunen, organiseerde Platform ‘Autisme in de kerk’ 24 maart 2012 (Amersfoort) en 10 november 2012 (Goes) studiedagen met het thema ‘De kracht van het gezin met autisme’. De studiedag in Amersfoort werd door zo’n 375 mensen bijgewoond en in Goes door zo’n 100 mensen.

 .

Ambtsdragersconferentie Autisme in de kerk

21 november 2009 organiseerde Platform Autisme in de kerk een ambtsdragersconferentie over autisme in de kerk. Tijdens deze conferentie werd een brochure gepresenteerd met zowel een theoretisch kader als praktische handvatten om in de kerk rekening te houden met mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

 .

Uitgaven
Door middel van publicaties wordt aandacht gevraagd voor mensen met autisme binnen de kerkelijke gemeente. Inmiddels zijn er brochures uitgegeven voor ambtsdragers, jeugdwerkleiders en gezinnen.

Alle publicaties kunt u bestellen in onze webshop.