Platform ‘Autisme in de kerk’

a. Beatrixstraat 20a

p. 3862 DB Nijkerk

t. 033 – 245 66 20

e. info@opwegmetdeander.nl

Platform Autisme heeft vier activiteiten:

Het platform organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten. Een aantal van de bijeenkomsten die in het verleden zijn georganiseerd:

  • Studiedag ‘Relatie en autisme’, over de invloed van autisme op liefdesrelaties
  • Thema-avond ‘Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk’
  • Studiedag ‘De kracht van het gezin met autisme’
  • Ambtsdragers-conferentie Autisme in de kerk

Thema-avond ‘Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk’

Op 15 april 2014 organiseerde het Platform ‘Autisme in de kerk’ een brochure waarin handvatten en tips worden gegeven over godsdienstige opvoeding aan kinderen en jongeren met autisme. Aanleiding hiervoor zijn de vele vragen die bestaan over dit onderwerp.In de brochure zijn interviews met ouders van kinderen en jongeren met autisme opgenomen, over de ervaringen die zij hebben met de godsdienstige opvoeding.

Tijdens de thema-avond is dr. Hanneke Schaap-Jonker in een lezing ingegaan op het onderwerp ‘Autisme en godsdienstige opvoeding’. De lezing biedt ouders praktische handvatten voor bijvoorbeeld een dagsluiting met kinderen met autisme.

Ambtsdragersconferentie Autisme in de kerk

21 november 2009 organiseerde Platform Autisme in de kerk een ambtsdragersconferentie over autisme in de kerk. Tijdens deze conferentie werd een brochure gepresenteerd met zowel een theoretisch kader als praktische handvatten om in de kerk rekening te houden met mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Uitgaven
Door middel van publicaties wordt aandacht gevraagd voor mensen met autisme binnen de kerkelijke gemeente. Inmiddels zijn er brochures uitgegeven voor ambtsdragers, jeugdwerkleiders en gezinnen.

Alle publicaties kunt u bestellen in onze webshop.