Vereniging Op weg met de ander is dé christelijke vereniging op Gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid.

Koester het kwetsbare
Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheüs 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar ons motto: ”Koester het kwetsbare”.

Onze uitgangspunten
Leven met een handicap kan heel erg moeilijk zijn. Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapte in de mens (Joh. 9 vers 1). Jezus leert ons dat in Zijn gemeente elk lid even nodig is. “Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk.” (1 Kor.12 vers 22). Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats inruimt voor de gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente.
Daarom willen we samen een (h)echte Christelijke gemeente zijn!

Onze missie

  1. De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij.
  2. Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap.
  3. Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.