Het bestuur van Op weg met de ander bestaat uit:

Ds. A. van Zetten

Voorzitter

Ds. N.F.L. de Leeuw

2e voorzitter

Mevr. L. Cysouw

Penningmeester

Mevr. G. Hoevenaren

Secretaris

Dhr. Pieter de Ruijter

Bestuurslid

Algemene bestuurzaken

Beloningsbeleid

Voor medewerkers volgt Op weg met de ander de CAO voor kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

De vereniging laat zich in diverse commissies en activiteiten bijstaan door onbezoldigde vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers. Als waardering voor hun inzet, ontvangen vrijwilligers, inclusief bestuursleden, één keer per jaar een eindejaarsgeschenk.