De volgende ambassadeurs ondersteunen de doelstelling van Op weg met de ander: een gelijke plaats voor mensen met een beperking in kerk en maatschappij van harte. Waarom? Lees hier:

drs. Nico van der Voet, theoloog (PKN)

“In een wereld waarin veel mensen succesvol willen zijn en goed willen overkomen op hun medemensen, werk ik graag samen voor anderen die daar niet aan toe komen omdat ze gehandicapt zijn. Hun kwetsbaarheid is een ingang voor Gods liefde.”

dr. Alfred Teeuw, specialist ouderengeneeskunde en theoloog (PKN)

“Door het geven van lezingen en door mee te denken over allerlei medisch-ethische vraagstukken, ben ik al vele jaren bij de vereniging betrokken. Want ook onze doelgroep heeft recht op goede medische zorg, maar die zorg moet wel afgestemd worden op eventuele verstandelijke beperkingen en op mogelijke bijwerkingen, die door een handicap soms anders zijn. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. En juist dan is het mooi dat dit met een open Bijbel mag gebeuren.”

ds. A. A. F. van de Weg (HHK)

“Oog en hart hebben voor het kwetsbare is gaan in de voetsporen van de Heere Jezus, Die Zich ontfermde over het kwetsbare. Daarom draag ik deze vereniging een warm hart toe.”

ds. J. Joppe (HHK)

“Uit ervaring weet ik hoe belangrijk identiteitsgebonden zorg is voor kinderen, jongeren en ouderen met een beperking. Daar ben ik graag bij betrokken!”

prof. dr. ir. Henk Jochemsen onderzoekshoogleraar ethiek in de zorg Theologische Universiteit Kampen (CGK)

“In de wijze waarop een samenleving omgaat met kwetsbare medemensen blijkt de morele kwaliteit van die samenleving. In de waardering, aandacht en zorg voor mensen met een beperking draagt de vereniging bij aan die morele kwaliteit. Door dat te doen vanuit het christelijke geloof krijgt die bijdrage nog een extra, geestelijke dimensie en mag de liefde van Christus zichtbaar worden. Dat werk wil ik graag met een goed woord ondersteunen.”

Marijke de Wit-Bakker, secretaris ”Ik was een vreemdeling”, voorlichter stichting Timotheos (CGK)

“Wat je aandacht geeft, groeit.’ Dat zie ik bij al het werk dat door Op weg met de ander gedaan mag worden. Met liefde en inzet, met Woord en daad de naaste die het nodig heeft ondersteunen en bijstaan. Dat spreekt mij aan en maakt dat ik graag ambassadeur wil zijn van deze mooie vereniging.”

drs. Marleen Hout-Korevaar PKN, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg (PKN)

“In mijn werk als specialist ouderengeneeskunde kom ik dagelijks in aanraking met mensen met een beperking. Ik zie, leer en ervaar elke keer weer, dat elk mens, dus ook de naaste met een beperking, een uniek karakter heeft, door de Vader geliefd is en bijzondere talenten en mogelijkheden heeft. Daarnaast zie ik als echtgenote van een man met een hoge dwarslaesie wat het betekent te moeten leven met een lichamelijke handicap, en hoe goed het is om toch mee te doen in kerk en maatschappij. Ik sta dan ook van harte achter de missie van Op Weg met de ander en zet me als lid van het comité van aanbeveling graag in om de bekendheid van en betrokkenheid bij deze missie te vergroten. Ik vind het mooi zo opnieuw iets te mogen doen voor deze mooie vereniging; ooit was ik lid van de redactie en was mijn man voorzitter van het jongerenplatform.”

ds. J.J. ten Brinke (PKN)

“Dankbaar ben ik voor de ondersteuning die de vereniging Op weg met de ander biedt aan mensen met een beperking, maar ook aan kerkelijke gemeenten die gemeenteleden met een beperking zoeken te begeleiden.”

ds. M. Visser (CGK)

“Ik ben ambassadeur geworden, omdat Op weg met de ander op een mooie manier uitdraagt en stimuleert dat we samen kerk zijn en iedereen erbij hoort.”

ds. M. Messemaker (PKN)

“Ik mag altijd erg genieten van de puurheid van onze anders begaafde vrienden. Hun kinderlijk geloof en vertrouwen is mij vaak tot voorbeeld. Ik ben vereerd en dankbaar dat ik ambassadeur mag zijn van Op weg met de ander, om zo dit prachtige werk te steunen en onder de aandacht te mogen brengen.”

ds. R.F. Mauritz (PKN)

“Graag ben ik ambassadeur voor Op weg met de ander omdat het kwetsbare leven veel aandacht verdient en nodig heeft. Een Bijbelse opdracht.”

ds. J. A. W. Verhoeven (PKN)

“Ik ben graag ambassadeur voor Op weg met de ander. Deze vereniging vraagt oprechte aandacht voor mensen met een beperking en voor de kring van mensen die in liefde om hen heen staan. Zij hebben ons nodig. Maar omgekeerd geldt het ook: wij hebben hen nodig. Zij leren ons dat de Heere een ereplaats geeft aan mensen die in deze wereld niet in tel zijn.”

ds. P. C. Hoek (HHK)

“De Bijbel wekt ons op om elkaars lasten te dragen, om zwaar te tillen aan elkaars zorgen. De ervaring leert dat dit vaak bijzondere vreugde met zich meebrengt. Mij ligt die zorg na aan het hart. Om die reden breng ik het werk van Op weg met de ander dan ook graag onder de aandacht.”

drs. Eline van Vreeswijk-van Bloemendaal, theoloog bij Royal Jongbloed (PKN)

“Na heel mooie en persoonlijke contacten via de jongerenreizen van Ichthus en het werk voor het jongerenplatform van Op weg met de ander wil ik graag op deze manier mijn betrokkenheid op het werk en de betekenis van Op weg met de ander laten blijken.”

ds. K. J. Kaptein (HHK)

“Als God het zwakke van de wereld uitverkoren heeft om het sterke te beschamen, zouden wij dan naar I Korinthe 1:27 geen liefde hebben voor het zwakke van de wereld?”