In 2012 is Op weg met de ander betrokken geweest bij het ontwikkelen van het?manifest ‘Volwaardig leven’. Het manifest kwam tot stand in samenwerking met dit Koningskind, Helpende Handen en de NPV (Nederlandse Pati?nten Vereniging).

 

Het manifest is in september 2012 tot stand gekomen na vergelijking van verkiezingsprogramma’s van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen.

 

Uit deze vergelijking blijkt dat ouderen, mensen met een beperking, psychiatrische of andere chronische aandoening steeds meer op zichzelf en hun omgeving dreigen te worden teruggeworpen, aldus dit Koningskind, Helpende Handen, de NPV (Nederlandse Pati?nten Vereniging) en Op weg met de ander.

 

Concrete uitwerking manifest?

Onderwijs

 

  • Zorgleerlingen?krijgen dat onderwijs waarin zij?het beste tot hun recht komen. Zij zitten indien mogelijk dus met persoonsgebonden ondersteuning in het reguliere onderwijs.

 

  • Ouders?hebben een?belangrijke stem in de plaatsing?van hun kind in het onderwijs. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.

 

  • Een leerling die niet in het reguliere onderwijs terecht kan, krijgt onderwijs op een school voor?speciaal onderwijs.

 

  • Een leerling die niet in een plaatselijke school kan worden geplaatst, gaat naar een?nabijgelegen school.

 

  • Onderwijs is erop gericht leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Onderwijs en werkgevers werken daarom samen om leerlingen?voldoende passende?stageplekken?te bieden.

 

In oktober 2014 stond er in het contactblad van Op weg met de ander een interview met Gert van Leeuwen. Hij is bestuurder van het samenwerkingsverband van circa 180 reformatorische basisscholen in Nederland. Hieronder kunt u het artikel lezen.

Interview Gert van Leeuwen

 

Daarnaast stond in hetzelfde contactblad ook een reportage over Cor Gorter. Cor heeft het syndroom van Down en zit op een regulieren basisschool.

Regulier onderwijs met een beperking

 

Als u een vraag heeft over onderwijs?voor mensen met een beperking, kunt u deze stellen op ons?forum.