Heb jij belangstelling voor een kleinschalige woonvorm voor mensen met een lichamelijke handicap? Dan komt de protestants-christelijke stichting De Poort te Ridderkerk graag met jou in contact!

 .

De woonvoorziening

In Ridderkerk is een woonvoorziening gerealiseerd die bestaat uit een achttal zelfstandige appartementen en een aantal gemeenschappelijke ruimten.

 .

De doelgroep

De woonruimten worden aangeboden aan (jonge) mensen met een lichamelijke beperking door handicap of ziekte, in combinatie met de zorg en onder­steuning die voor zelfstandige bewoning nodig zijn. Verpleegkundigen en vrijwilligers leveren de zorg die nodig is.

 .

Onze visie

Stichting De Poort heeft een protestants-christelijke identiteit, met als uitgangspunt dat elk mens een unieke schepping van God is en van Hem eigen mogelijkheden en ook beperkingen heeft ontvangen. Vanuit deze christelijke visie wil ze mensen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid bieden een volwaardig en zelfstandig leven te leiden.

 .

De beschikbare woonruimte

Op dit moment is één van de woonruimten beschikbaar. Heb je belangstelling?

Neem dan contact op met Mieke Breevaart – de Sterke, Kerkweg 83 (06-45552846) of stuur een e-mail aan stichting.de.poort.ridderkerk@gmail.com.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: