De studiedag van Platform Autisme in de kerk ging vanwege corona dit jaar niet door. Als vervanging verzorgt het Platform D.V. 26 november 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur een webinar.

 .

Korte lezing door prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker

Prof. Hanneke Schaap zal haar lezing toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Het beeld dat christenen zich vormen, wordt bepaald door wat zij in de Bijbel over God lezen, in preken over Hem horen en hoe zij Hem in hun persoonlijk leven ervaren. Maar ook ervaringen met mensen en de manier waarop het brein werkt, spelen daarin mee. Wat betekent dit voor mensen met autisme en hun voorstelling van God? Zij hebben immers vaak moeite met verbeelding?

 .

Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal

Twee ervaringsdeskundigen vertellen  over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in hun dagelijks leven en in de kerk beleven.

 .

Praktische informatie

Kosteloos aanmelden voor dit webinar kan door onderstaand aanmeldformulier voor 24 november in te vullen. U ontvangt dan op 24 november een e-mail. In de e-mail staat een link waarmee u aan het webinar kunt deelnemen. Voor dit webinar maken we gebruik van Zoom.

Aanmelden kan via www.eleos.nl/autismeindekerk

 .

In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Eleos en Op weg met de ander.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: