Op weg met de ander start dit voorjaar de actie ”Vrienden van Op weg met de ander”! Door vriend te worden van onze vereniging ondersteunt u dit mooie en noodzakelijke werk.

 .

Vanaf één tientje in het jaar helpt u de medemens met een beperking. En u ontvangt de prachtige improvisatie-cd ”Vier jaargetijden” van de Apeldoornse pianist Hendrik Jan van der Heiden.

Hij was een bekende leerling van de in 2008 overleden musicus Klaas-Jan Mulder. Hendrik Jan, vader van twee kinderen met autisme en een verstandelijke beperking, droeg twee improvisaties van deze cd op aan zijn vrouw en hun kinderen.

Meld u aan als Vriend van Op weg met de ander via: www.opwegmetdeander.nl/vriend

 .

Hoe kunt u Op weg met de ander nog meer steunen?

Bid voor het werk van de vereniging:
• Behandelen Individuele hulpvragen
• Stichten van woonvormen
• Organiseren toerustingsbijeenkomsten
• Organiseren lotgenotencontact
• Uitgeven vijf magazines per jaar
• Uitzenden dovendiensten en -meditaties
• Deskundigheidsbevordering
• Maatjesproject en cursus voor partners van mensen met autisme

 .

Of organiseer een leuke actie voor Op weg met de ander! Bijvoorbeeld een concert, sponsortocht of rommelmarkt. Leg contact met Jenneke Wolvers: 06-28 46 74 19.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: