Vanaf 15.00 komt iedereen binnen in het de Voorhof, het Hervormd Centrum in Zegveld. Voorin de zaal zien we al meteen de banner staan van World Present. Met mooie foto’s van projecten die inmiddels zijn uitgevoerd in diverse ontwikkelingslanden. Willem Jan van der Ven, en Mirthe Hoeve-beide ervaringsdeskundigen – zullen straks een presentatie geven. Het Thema van deze dag is: Ik ga op reis, en ik neem mee…

 .

Ook  Pieter de Ruijter is aanwezig. Na het zingen van een aantal liederen, gebed, en het lezen uit de Bijbel, Genesis 24 vers 1-19 en 61-67.

We doen Bijbelstudie naar aanleiding van dit gedeelte. 4 personen staan daarbij centraal: Abraham, Eliezer, Rebekka, en jij zelf.

 .

Er is veel gebeurd in het leven van Abraham. Hij koos zijn eigen wegen, maar de Heere werkte daar dwars doorheen. Hij heeft geleerd om te gehoorzamen en te volgen. Abraham geeft zijn knecht Eliezer de opdracht om een vrouw voor zijn zoon Izak te zoeken. Daarmee laat hij zien dat hij veel vertrouwen heeft in zijn knecht.

Abraham is zelf waarschijnlijk te oud om nog mee te gaan. Hij geeft Eliezer mee dat God voor op gaat. Het is ook een bemoediging voor nu. Al is je leven moeilijk en ben je gedwongen om op je plek te blijven (zoals Abraham), dan kun je met je woorden en met het gebed veel betekenen voor een ander.

 .

Het verloop van deze geschiedenis laat nog veel meer zien van geloofsvertouwen en de kracht van het gebed! Het is belangrijk om te bidden met verwachting. Waar reis jij naar toe?

Draag elkaars lasten. Daarin kun je veel voor elkaar doen.

 .

Zitten de zonden je in de weg? Het geloof hangt niet af van jezelf maar van het werk van Gods Geest. Dezelfde God leeft nog!

 .

Daarna komen Willem-Jan en Mirthe aan het woord. Ze vertellen enthousiast over het werk van World Servants, de organisatie die werkt onder het motto : werken aan verandering. Ook mensen met een beperking worden uitgenodigd om mee te gaan. In ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld Malawi of Bolivia worden bouwprojecten gerealiseerd. En.. er is altijd wat te doen. Ook als je in een rolstoel zit. De video beelden die we zien maken dat wel duidelijk!

 .

Willem Jan noemt Markus 10:43 als drijfveer/uitgangspunt voor dit werk.’Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn’

Meegaan met World Servants verandert je blik op de wereld, de blik op jezelf en… het is een groot avontuur.

 .

We sluiten deze mooie middag af en genieten van een heerlijke BBQ. Daarna gaat iedereen rond 8 uur met een gevulde maag naar huis. Tot ziens op de volgende Ontmoetingsdag!

 .

Namens de commissie,

Johan Wijland

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: