In verband met het aftreden van de penningmeester, mei 2021, ontstaat bij Op weg met de ander, een christelijke vereniging op gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking, een vacature voor

 .

PENNINGMEESTER M/V

 

Wie zoeken we?

De nieuwe penningmeester:

– heeft hart voor mensen met een beperking en hun naasten;

– stelt tijd beschikbaar om zich in te zetten voor de vereniging;

– heeft voldoende kennis van financiën;

– draagt de eindverantwoording voor de financiën van de vereniging;

– is ervaren in het opstellen van jaarrekening en begroting, evenals in het afwikkelen van facturen en declaraties.

– Samen met de andere vier bestuursleden en de twee medewerkers bent u actief betrokken bij de koers en inzet van Op weg met de ander, een kleine vereniging met hart voor het kwetsbare. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën die de vereniging ondersteunen.

 .

Wat bieden wij?

  • Voor de boekhouding en facturatie is er betaalde ondersteuning. De jaarrekening wordt opgesteld door een administratiekantoor. Daar kunt u, indien nodig, ook met vragen terecht. Er is sprake van een goed geautomatiseerde administratie en een gedocumenteerd overzicht van de taken van de penningmeester.
  • Het nieuwe bestuurslid dient de grondslag en doelstellingen van de vereniging te onderschrijven. Hij/zij wil hieraan op vrijwillige basis vanuit zijn deskundigheid en passie actief een bijdrage leveren.
  • De bestuursleden zijn als collectief verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid. Zij hebben in onderlinge afstemming een eerste verantwoordelijkheid voor een op het bestuurslid toegesneden portefeuille.
  • Een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten.

De activiteiten van de vereniging worden gecoördineerd en uitgevoerd door de stafmedewerker. Zij werkt samen met de maatschappelijk werker. Een aantal taken, waaronder de administratie, zijn uitbesteed. Het bureau van de vereniging staat in Nijkerk.

 .

Contact en informatie

Voor informatie over de inhoud van de bestuursfunctie kan contact worden opgenomen met de penningmeester van het bestuur:

Ad van ’t Zelfde

06-26481288

 .

U kunt uw reactie tot en met uiterlijk 14 november sturen naar de secretaris van het bestuur van Op weg met de ander:

mevrouw G.W. Hoevenaren

bestuur@opwegmetdeander.nl

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: