Voor mensen met een beperking is ‘even sporten’ vaak niet zo vanzelfsprekend als voor anderen. Toch is zwemmen een populaire sport onder de doelgroep. Het is dan ook belangrijk doelgroep-specifieke drempels weg te nemen en iedereen op een laagdrempelige manier kennis te kunnen laten maken met de zwemsport. Om deze reden is een nieuwe samenwerking tussen het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Brabant gestart, welke heeft geleid tot het nieuwe initiatief ‘Uniek Zwemmen in Brabant’.

 .

Het “hoofddoel” van het project is dat er minstens 2000 extra mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, gedragsproblematiek & chronische ziekte) blijvend gaan zwemmen in Brabant.“Hoofddoel”, want het daadwerkelijke hoofddoel is het creëren van een blijvende structuur rondom het uniek zwemmen binnen Brabant, zodat iedereen ongehinderd kan (blijven) zwemmen! We hopen met het project bij te kunnen dragen aan de doelstelling van de provincie om 50.000 extra mensen met een beperking te laten sporten in 2019.

 .

Zwembaden & -verenigingen

Om de belemmeringen, drijfveren en voorkeuren voor/van mensen met een beperking t.a.v. zwemmen te achterhalen, is een vragenlijst uitgezet binnen Brabant. Deze vragenlijst wordt verspreid onder zowel zwemmers, als niet zwemmers. In combinatie met een zwembad-/ zwemverenigingsscan, zal deze vragenlijst inzicht moeten bieden in mogelijke verbeterpunten per beperking voor de zwemverenigingen, zwembaden en wellicht gemeenten. De scan bestaat uit verschillende onderdelen waarmee fysieke toegankelijkheid, maar ook kader en verenigingsattitude t.a.v. aangepast zwemmen getoetst en geïnventariseerd worden. Deze scan zal bij +/- 70 zwemverenigingen en/of zwembaden worden afgenomen.

 .

Om deze toegankelijkheid te kunnen verbeteren, dienen we eerst de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst gemaakt. Of u nu zwemt of niet, we zouden graag uw input willen!

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten:

https://onderzoekstool.nl/aa/2kthw78j

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: