Partner zijn van iemand met een autisme spectrum stoornis (ASS) is vaak niet gemakkelijk. Het kan voor spanningen binnen het huwelijk zorgen. Vrouwen vinden het soms lastig te bepalen wat ze wel en niet voor hun man met autisme kunnen betekenen.

Veel van deze vrouwen hebben daarom behoefte aan ondersteuning en uitwisselen van ervaringen. Dit terwijl veel vrouwen met een partner met autisme niet of nauwelijks kunnen of willen praten met mensen in hun omgeving.

Heeft uw man autisme en wilt u meer weten van autisme? Loopt u vast in de communicatie met uw man? Heeft u het gevoel dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gezin? Dan is de partnercursus ”Ass bij je man, wat dan?” wellicht iets voor u.

 .

Doel en inhoud

De cursus is geen gespreksgroep of therapie. Het is de bedoeling om handvatten te geven in de omgang met uw partner met ASS. De huidige leefsituatie van de deelnemers is daarbij het uitgangspunt. Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zijn:

 1. Intro cursus (themabijeenkomst) ASS bij je man wat dan? Wat is ASS en waar loop je tegenaan?
  16 september
  Locatie: De Rots, Urkerweg 64 te Urk
 2. Autisme in de relatie/het gezin
  7 oktober
  Locatie: ’t Jeugd, Richel 4 te Urk
  U ontvangt bij aanmelding voor de cursus op de 2e avond het cursusboek: “Ass bij je man, wat dan?”
 3. Communicatie
  21 oktober
  Locatie: ’t Jeugd, Richel 4 te Urk
 4. Mijn eigen rol
  4 november
  Locatie: ’t Jeugd, Richel 4 te Urk
 5. Intimiteit
  18 november
  Locatie: ’t Jeugd, Richel 4 te Urk
 6. Zorgen voor jezelf
  2 december
  Locatie: ’t Jeugd, Richel 4 te Urk
 7. Lotgenotencontact
  16 december
  Locatie: ’t Jeugd, Richel 4 te Urk

Alle avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.

Let op: De tweede t/m de zevende cursusbijeenkomst vinden plaats in ’t Jeugd, Richel 4 te Urk

De cursus is erop gericht uw draagkracht te vergroten. U leert vaardigheden in uw eigen situatie toe te passen.

Bij voldoende belangstelling kan de cursus starten. Geeft u zich daarom op en wij leggen contact met u.

De cursus wordt verzorgd door de vereniging Op weg met de ander, Therapeutisch Centrum GGZ en Caritas Urk. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

 .

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link

Of stuur een mailtje naar: info@opwegmetdeander.nl, of bel naar: 033-2456620.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: