Sebastian anno 2021. beeld familie Van der Heiden

De cd ”Vier jaargetijden” is voor de Apeldoornse pianist Hendrik Jan van der Heiden (43) bijzonder. Voor het eerst improviseerde hij een lied voor zijn twee kinderen met een beperking. Beiden zijn uithuisgeplaatst vanwege hun autisme en verstandelijke beperking. Iedere nieuwe vriend van de christelijke vereniging ”Op weg met de ander” ontvangt deze cd gratis. ”Op weg met de ander” behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke, lichamelijk of sociale beperking

Tussen ”Vier jaargetijden” en de Hendrik Jans vorige cd zaten vijf bewogen jaren. Het waren de jaren waarin de zorg voor Laurentien (16) en Sebastian (14) te zwaar waren geworden. Uithuisplaatsing was noodzakelijk geworden. Laurentien kreeg in 2013 een plekje bij De Schutse in Kesteren, terwijl Sebastian in 2015 naar De Passerel in Apeldoorn ging.

Hendrik Jan, waarom heb je nummers opgedragen aan jullie kinderen, Laurentien en Sebastian, en ook aan je vrouw, Hanneke?

“Dat had ik nog nooit gedaan. Maar ik wilde graag een keer een stuk maken voor Hanneke en de kinderen. Ik deed dit spontaan, als verrassing.

Hier zit mijn liefde voor hen achter. Alle intense en ook wel verdrietige dingen die we samen hebben meegemaakt, wilde ik verpakken in muziek. De samenstelling van de noten, de melodie, de akkoorden hebben betrekking op mijn herinnering aan ons thuis hier.

Hanneke is niet alleen de vrouw die liefheb, maar die ook intens is toegewijd aan onze kinderen. Zij verdient een muziekstuk, deze aria.

Het stuk voor de kinderen is geënt op melodieën die ik vaak speelde toen zij nog thuis woonden. Ik verpakte dat in noten, met het idee dat die over ons huisgezin gaan. Daar zit veel in.”

Veel pijn ook?

“Uiteraard wel in de herinneringen dat Laurentien en Sebastian nog thuis woonden. Ik speelde toen veel herkenbare melodieën; dat is belangrijk voor kinderen met autisme.”

Zoals “Ik ga slapen, ik ben moe”.

“Staat dat erop? Ik ga het even checken.” Hendrik Jan zet de cd op.

Hanneke: “Sebastian stond als 4-jarig knulletje bij Hendrik achter op de pianobank. Hendrik Jan zit daar vaak staalrecht op; dat is Hendrik Jan.”

Hendrik Jan: “Inderdaad, “Ik ga slapen, ik ben moe” staat erop.”

Hendrik Jan Van der Heidens spel is hoorbaar beïnvloed door zijn leermeester, Klaas Jan Mulder (1930-2008). Op deze cd zijn ook invloeden te horen van Grieg, Rachmaninoff, Schumann, Brahms en Debussy. Dat combineert hij met de traditie van het musiceren over geestelijke liederen en psalmen.

Ook de cd van Hendrik Jan van der Heiden ontvangen? Word dan voor 10 euro per jaar vriend van ”Op weg met de ander” en ontvang de cd gratis. (zie www.opwegmetdeander.nl/vriend).

CategoryNieuws
Reageer:

*

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: