Het kon haast niet uitblijven: Op weg met de ander verhuist.

Eind 2021 werd het Hervormd Bondsbureau, gevestigd in een voormalig bankkantoor aan de Beatrixstraat 20A in Nijkerk, opgeheven. De eigenaren van het direct naast gelegen huis kochten het pand. De mannen-, vrouwen- en zondagsscholenbond verhuisden; Op weg met de ander bleef, onder andere omdat de vereniging gebruik kon blijven maken van de opslag van de materialen en de vergaderfaciliteiten.

Corona vierde echter hoogtij en stafmedewerker Jenneke Wolvers-ten Hove werkte steeds meer thuis. Toen de nieuwe eigenaren echter het huis én het gebouw van het voormalige bondsbureau per 1 juni aanstaande verkochten, moest ook Op weg met de ander vertrekken.

De vereniging gaat vooralsnog verder zonder kantoor, zo besloot het bestuur. Doordat er geen maandelijkse huur voor een compleet kantoor hoeft te worden opgebracht, betekent dit een aanzienlijke besparing. De materialen verhuizen naar een opslagruimteverhuurder in Apeldoorn, de woonplaats van de stafmedewerker. Daar wordt ook een postbus geopend. Telefonisch kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de mobiele telefoon van Jenneke Wolvers. Voor het vergaderen wordt in het midden van het land ad hoc een locatie afgehuurd.

Op weg met de ander keert hiermee terug naar de start van de vereniging. Ook toen hield de eerste stafmedewerker, Marjan de Kluijver, van 1981 tot 1987 kantoor aan huis. “We hadden geen kantoor. Ik werkte vanuit huis: eerst vanuit mijn ouderlijk huis in Bergambacht, later vanuit Papendrecht”, verklaarde ze in een interview met Op Weg in maart 2021.

Geschiedenis verhuizingen

In 1992 werd het Landelijk Bureau in Zeist in gebouw Calvijn in Zeist in gebruik genomen. In 2004 nam de vereniging haar intrek in het gebouw van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond in Bilthoven. Drie jaar later maakte Op weg met de ander plaats voor De Windroos, die bij de HGJB kwam. De vereniging naar het voormalige gemeentehuis in Houten. In 2011 volgde de ingebruikname van een kamer in het Hervormde Bondsbureau. Van 2011 tot eind 2021 nam de vereniging ook administratieve taken van het bondsbureau af.

Op weg met de ander hoopt met deze verhuizing mee te gaan met haar tijd en flexibilisering van organisaties. Uiteraard blijft de vereniging opkomen voor de belangen van de medemens met een beperking. Want zij blijven in de christelijke gemeente “juist noodzakelijk” (1 Kor. 12:22).

CategoryNieuws
Reageer:

*

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: