Logeren kan voor mensen met een beperking een passende vorm van zorg zijn. De indruk bestaat dat maar weinig jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) met een verstandelijke beperking van deze mogelijkheid gebruikmaken.

Onderzoeksbureau HHM doet in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar logeeropvang. Het bureau is op zoek naar vertegenwoordigers van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die thuis wonen op basis van een Wlz-indicatie met een modulair pakket thuis (mpt) en/of een persoonsgebonden budget (pgb). Als u iemand vertegenwoordigt die hieraan voldoet, wilt u deze vragenlijst, eventueel samen met de jongvolwassene, invullen? over uw ervaring met logeren?

Het kost ongeveer 15 minuten om deze vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt, zodat deze niet naar individuen herleidbaar zijn. Als u de vragenlijst voor 1 december 2021 invult, kunnen uw antwoorden meegenomen worden in de rapportage die in opdracht van het ministerie van VWS gemaakt wordt.

De vragenlijst kunt u invullen via deze link: https://projecten.hhm.nl/enquetes/365438?lang=nl

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Patrick Jansen en Lieset Jenneboer van Bureau HHM. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lieset via l.jenneboer@hhm.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

CategoryNieuws
Reageer:

*

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: