Uitdagend vrijwilligerswerk doen? Specifieke vaardigheden inzetten om iemand te ondersteunen die het moeilijk heeft? Op weg met de ander zoekt samen met Therapeutisch Centrum GGZ aanvullend op professionele hulpverlening, vrijwilligers om vrouwen waarvan de partner autisme heeft te ondersteunen.

 .

Wat houdt vrijwilligerswerk in?

Vaak bij het stellen van de diagnose Autisme (ASS)  bij de man wordt de omvang van het anders zijn en het gemis van de partner heftiger. De partner heeft behoefte aan erkenning van het eigen gemis, jarenlange mantelzorg en het hervinden van een nieuwe balans. Zonder begeleiding en ondersteuning na de diagnostisering kunnen er verschillende verschijnselen voor de partner zonder ASS ontstaan, omdat zij niet weten hoe zij met de diagnose om moeten gaan. Voorbeelden van deze verschijnselen zijn een burn-out, last van depressie, in een isolement geraken.

Ter aanvulling op de hulpverlening willen wij vrijwilligers inzetten. Een vrijwilliger kan veel tijd en aandacht geven op basis van gelijkwaardigheid. Laagdrempelige ondersteuning als het verlengde van maatschappelijk werk. De vrijwilliger bezoekt de klant. In overleg met het Therapeutisch centrum GGZ Lelystad/ Op weg met de ander wordt bepaald hoe de ondersteuning eruit gaat zien en voor hoe lang. De ondersteuning is gratis.

 .

Professionele begeleiding

Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. Wel is noodzakelijk dat u enige kennis heeft van autisme en/of in uw omgeving hier ervaring meeheeft opgedaan. Therapeutisch centrum bied een korte cursus, zodat u goed voorbereid aan de slag kan gaan. Na de cursus wordt u begeleid door een coördinator.

Op weg met de ander en Therapeutisch centrum werken beiden vanuit een christelijke levensvisie.

 .

Meer weten?

Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger kan men contact opnemen met Jenneke Wolvers van Op weg met de ander via telefoonnummer 06-28467419 of mailen naar jwolvers@opwegmetdeander.nl.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: