Door middel van deze enquête willen we inzicht krijgen in hoe het gaat met de versoepelingen van de maatregelen die in het kader van de coronacrisis genomen zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
We nemen deze resultaten mee in de gesprekken met VWS en de VGN (de koepel van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg). Ook kan het zijn dat we op basis van de uitkomst contact op zullen nemen met individuele zorgaanbieders, scholen of vervoerders als blijkt dat ze de handreikingen  over de versoepelingen onvoldoende toepassen.
Bedankt voor het invullen van de enquête
CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: