De vereniging Op weg met de ander brengt ook in 2022 samen met het Interkerkelijk Dovenpastoraat en LPB media elke maand een korte video uit met een Bijbelse boodschap. De video’s zijn te bekijken via https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/ of op het YouTube kanaal van Op weg met de ander of www.doofenkerk.nl of www.beleefmee.nl

Vanaf 18 maart is er een overdenking te zien van ds. Kees Smit (NGT met ondertiteling) over: ”De bruiloft te Kana”, n.a.v. Johannes 2

Op eerste paasdag (17 april) kunt u een korte overdenking zien van ds. Jan Swager ( NmG) met als thema: ”Je hoeft niet bang te zijn” n.a.v. Mattheüs 28:1-10

Wilt u dit mooie project steunen? Maak dan uw gift over via NL92 INGB 0002 2487 64 van Op weg met de ander te Nijkerk t.a.v. Uitzendingen voor doven. Hartelijk dank!

CategoryNieuws
Reageer:

*

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: