Arianne Karman heeft voor Op weg met de ander een nieuwe serie eenvoudige Bijbelstudies geschreven, over de geloofsgetuigen. Deze mensen worden in de Bijbel genoemd in Hebreeën 11.

Geloofsgetuigen

Soms wordt het moeilijk voor hen om in God te geloven. Er zijn mensen die geplaagd of zelfs worden vervolgd om hun geloof in God. Het zijn mensen die er veel voor over hebben om in God te geloven. Omdat ze het geloof vol houden, worden ze in de Bijbel ”geloofsgetuige” genoemd.

Dit is het derde boek met tien eenvoudige Bijbelstudies. Arianne Karman legt op eenvoudige manier uit wat geloven is en waarom iemand een geloofsgetuige wordt genoemd. Ook kom je bij het lezen van het boek meer te weten over het leven van Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Izak, Jacob, Jozef, Mozes en Rachab.

Het is goed mogelijk deze Bijbelstudies samen met iemand anders of in een groep te gebruiken. In elke Bijbelstudie staan naast de inleiding ook liedsuggesties, een voorbeeldgebed en gespreksvragen. Bij elk onderdeel staat in de kantlijn een pictogram.

Eerder verscheen in deze serie ”De schepping en het reddingsplan van God” en ”De vrucht van de Heilige Geest, over vrucht leren dragen”.

Beschikbaarheid

De Bijbelstudie kost € 12,- en is binnenkort te bestellen via www.opwegmetdeander.nl/webshop.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: