De regionale werkgroep Krimpen a/d IJssel organiseert in het nieuwe seizoen weer diverse clubmiddagen.

We vinden het fijn om jullie weer te kunnen uitnodigen voor de clubmiddagen van het nieuwe seizoen.

We hopen, dat jullie hebben genoten van de zomer en dat je het fijn vindt en uitkijkt naar de komende clubmiddagen .

Deze clubmiddagen hopen we weer net zoals het vorige seizoen gezellig en fijn met elkaar te mogen beleven, met als middelpunt de Bijbelverhalen en het zingen tot Gods eer.

Voordat we met elkaar samenkomen voor een clubmiddag, hebben we eerst nog als begin van het seizoen, met elkaar een barbecue en wel op zaterdag 8 september in de Sionskerk.

Jullie worden dan vanaf 15.30 uur verwacht en we willen dan om 16.00  uur beginnen met de barbecue.

De middag is rond 18.00 uur afgelopen.

Ook nu wordt er weer een bijdrage van € 10,00 gevraagd voor deze barbecue.

 

De andere clubmiddagen van dit seizoen in de Sionskerk zijn op D.V.:

29 september

27 oktober

24 november

        

De Bijbelvertellingen van het komend seizoen gaan over Samuël met als thema:

                                      “Het leven van de profeet Samuël”

De Kerstmiddag is op 15 december en wordtookdit jaar weer in de hal van de Sionskerk gehouden.

We hopen elkaar weer op de clubmiddagen te ontmoeten.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: