Bestuursleden van Op weg met de ander, ds. P. Vernooij en ds. G.H. Vlijm, hebben meegewerkt aan een boekje met de titel ‘Onder de aandacht, pastoraat aan mensen met een beperking’.

In elke kerkelijke gemeente zijn gemeenteleden met een beperking. In de hectiek van het gemeentewerk kunnen zij over het hoofd worden gezien. In dit boek wordt daarom aandacht gevraagd voor het pastoraat aan de kwetsbare mensen in de gemeente. In dit boek wordt ingegaan op de actuele stand van zaken rond mensen met een beperking, de aanwijzingen die de Schrift geeft, de opdracht van de kerkelijke gemeente en de concrete omgang met mensen met diverse beperkingen.

De Banier hoopt het boek  ‘Onder de aandacht’ te presenteren op donderdag 25 oktober in een zaal van de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Woerden.

Dhr. Hendrik-Jan Colijn van  ‘Helpende Handen’ en Piet Vernooij namens ‘Op weg met ander’ hopen te spreken.

De verdere uitwerking van het programma vindt nog plaats.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: