De komende week start er een bijzonder project in de daarvoor afgehuurde Victorkerk. Dan worden vier meditaties voor dove en slechthorende mensen gefilmd. Voor hen is weinig Bijbelgetrouw materiaal beschikbaar. Daarom nam de vereniging ”Op weg met de ander” enkele jaren geleden het initiatief om diensten en meditaties voor doven en slechthorenden uit te zenden. Dat gebeurt in een van de twee doventalen: de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).

De vier meditaties worden gehouden door Alfred Bout (HHK), Hendrik Stevens (HHK), ds. M. Visser (CGK) en ds. J. Swager (PKN, geref.). Bout en Stevens zijn zelf doof en zullen de Nederlandse Gebarentaal gebruiken. Beide predikanten hanteren Nederlands ondersteund met Gebaren. “Ik hoop dat de opnames onder Gods zegen veel (dove) mensen gaan bereiken”, aldus ds. Visser.

Op 22 februari wordt de eerste meditatie uitzonden op de site van Vereniging Op weg met de ander. Ds. J. Swager, gereformeerd predikant in Doornspijk, spreekt aan de hand van de Gelijkenis van het verloren schaap (Lukas 15:1-7) in Nederlands ondersteund met Gebaren over het thema ”Geluk”.

Op biddag, 11 maart aanstaande, kunt u een overdenking zien van Alfred Bout in de NGT. Deze overdenking naar aanleiding van Psalm 141:2 gaat over bidden en danken als mogelijkheid om te communiceren met God.

Benieuwd naar de dovendiensten? Zie https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/ of ga naar het kanaal van Op weg met de ander op YouTube.

Wilt u dit project ondersteunen?  Maak dan uw gift over op NL92 INGB 0002 2487 64  De Heere zegene u en uw gave.

Op weg met de ander is een christelijke vereniging op gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking. Zij werd in 1981 binnen de Nederlandse Hervormde Kerk om de belangen van deze groep binnen en buiten de kerk te behartigen. Enkele jaren geleden werd de kerkelijke achterban van de vereniging verbreed.

Zij houdt zich bezig met de belangen van mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Een belangrijk werkveld is het stichten van woonvoorzieningen voor de diverse doelgroepen waar de Bijbelse identiteit de leidraad is. Ook is er veel aandacht voor het beleggen van onderlinge contactmomenten. Verder wordt er voorlichting, deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact georganiseerd voor de achterban. Er worden diverse materialen uitgegeven, waaronder het blad Op Weg, dat vijf keer per jaar verschijnt.

Warm gemaakt? Kijk eens op www.opwegmetdeander.nl.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: