Omdat we van verwanten veel vragen krijgen over wat ze wel of niet kunnen verwachten van de zorgaanbieders als het gaat om het versoepelen van de bezoekregeling en het hervatten van de dagbesteding, is er door vg-ieder(in) een speciale handreiking voor verwanten gemaakt.

Ook leest u over de rechtspositie van de cliënt en de cliëntenraad.

Handreiking voor verwanten

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: