Dit artikel stond in De Waarheidsvriend van Maart 2020.

 .

Hoeveel vragen het leven ook met zich mee kan brengen, de Heiland laat zien dat God machtig genoeg is om, zoals het doopformulier zegt, het kwade ten goede te keren. Mensen moeten leren de dingen in een groter verband te zetten.

 .

In wie is Gods ontferming beter te zien dan in Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij van Wie Jesaja al gezegd heeft dat Hij onze ziekten op Zich heeft genomen. Laten we van hieruit letten op de manier waarop Jezus reageert op de vraag van de discipelen, wat de oorzaak is van de blindheid van de man wiens weg Jezus kruist: ‘Wie heeft er gezondigd, deze man of zijn ouders?’

Hij antwoordt: ‘Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.’ (Joh.9:1-5) Jezus rekent af met de opvatting dat er een oorzakelijk verband zit tussen een zondige daad en dat wat je mee kunt maken. Mensen moeten leren de dingen in een groter verband te zetten.

CategoryNieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: