Platform Autisme in de kerk organiseert D.V. woensdagavond 15 mei 2019 een ambtsdragersconferentie over autisme bij ambtsdragers en de invloed die dit heeft op de uitoefening van het ambt.

 .

Ambtsdragersconferentie

Tijdens de conferentie worden twee lezingen gehouden. De eerste lezing gaat over de invloed van autisme op geloof en geloofsbeleving en de gevolgen daarvan bij de uitoefening van een kerkelijk ambt. Deze lezing wordt gegeven door prof. dr. H. (Hanneke) Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de VU.

 .

In de tweede lezing gaat prof. dr. A. (Bram) de Muynck, lector bij Driestar Educatief en bijzonder hoogleraar Christelijke Pedagogiek aan de TUA, in op het spanningsveld dat ambtsdragers met autisme kunnen ervaren als ze zich geroepen weten tot het ambt. Hij zal stilstaan bij vragen die leven rondom openheid over de diagnose, beperkingen en de mogelijkheden van ambtsdragers met autisme en over de gevolgen voor de samenwerking binnen de kerkenraad.

 .

Na de lezingen houdt de avondvoorzitter dr. P.W. (Peter) van de Kamp, emeritusdocent Praktische Theologie aan de TUK, een interview met twee ervaringsdeskundigen. We sluiten de avond af met een forumbespreking, waaraan de sprekers en ervaringsdeskundigen deelnemen.

 .

Op deze conferentie zijn ambtsdragers met (een vermoeden van) autisme en hun mede- kerkenraadsleden van harte welkom.

 .

Organisatie

In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

 .

Praktische informatie

Waar: Driestar Educatief (Burgermeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda) Wanneer: D.V. woensdag 15 mei 2019
Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur
Kosten: € 12,50 per persoon

 .

Aanmelden kan via de site van KCIG.

CategoryAutisme, Nieuws

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: