Met een zucht start Martin* zijn computer op. Het is 1 maart geweest en dat betekent: tijd voor het doen van belastingaangifte. Zijn dochter Jantine* heeft de longziekte COPD en moet zich aan een dieet houden. Martin weet al dat hij bepaalde zorgkosten kan aftrekken maar wat precies? Hij besluit dat eerst maar op te zoeken voor hij inlogt bij de Belastingdienst.

Op de website van Ieder(in) is een handig stappenplan te vinden waar een uitleg over de aftrek van zorgkosten staat: https://iederin.nl/stappenplan-zorgkosten-terug-van-de-belasting/
Via deze link is ook het webinar te vinden dat Kees Dijkman, werkzaam bij Ieder(in), op 18 februari over de belastingaangifte en zorgkosten gaf. Op weg met de ander-medewerker Barbera Bons volgde het webinar en deelt de belangrijkste informatie.

Drempelbedrag

Voor het opgeven van zorgkosten bij de Belastingdienst is er sprake van een drempelbedrag. Dit is 1,65 procent van het verzamelinkomen. Dit bedrag wordt bij het invullen van de belastingaangifte automatisch berekend.
Geld terugkrijgen van de Belastingdienst heeft geen gevolgen voor de hoogte van een uitkering of huurtoeslag.

Voor wie?

Zorgkosten aftrekken mag uiteraard voor uzelf en voor uw eventuele fiscale partner. Ook mag dit voor kinderen tot 27 jaar, ongeacht waar het kind woont. Wanneer het kind zelf inkomen heeft om de zorgkosten mee te betalen, moet het zelf die kosten aftrekken.
Ook mogen zorgkosten worden afgetrokken van huisgenoten die ouder zijn dan 27 en ernstige beperkingen hebben. Hierbij kan het ook gaan om inwonende ouders, broers of zussen. Dit geldt wanneer huisgenoten zelf niet in staat zijn de zorgkosten te dragen. De zorgkosten moeten in 2020 zijn betaald, de Belastingdienst kijkt niet naar de factuurdatum.

Hulpmiddelen

Kosten die algemeen gangbaar zijn kunnen niet worden opgegeven. Denk hierbij aan gewone brillen of contactlenzen, een sta-opstoel, maar ook aan latex handschoenen of ontsmettingsmiddelen. Ook als dit soort spullen zijn aangeschaft vanwege handicap of ziekte, zijn ze niet aftrekbaar.
Wanneer algemeen gangbare hulpmiddelen moesten worden aangepast, zijn de kosten van de aanpassing wel aftrekbaar. Als een hulpmiddel voor 70 procent of meer gebruikt wordt door zieken of gehandicapten, is er sprake van een medisch hulpmiddel. Voorbeelden: een alarmsysteem en daarbij horende abonnementskosten, de kosten van een fiets, bijvoorbeeld als het budget vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning niet toereikend is.
Loophulpmiddelen, woningaanpassingen en extra stookkosten zijn ook niet aftrekbaar. Maar heeft uw kind een beugel voor de tanden? Dan zijn de kosten aftrekbaar.
Medische of paramedische zorg kan soms ook worden afgetrokken. Hierbij gaat het om zorg die niet onder de basisverzekering valt, zoals fysiotherapie of verstrekte zorg in het buitenland.
Bij medicijnen is de voorwaarde dat deze op recept moeten zijn gegeven en niet onder de basisverzekering vallen. Een voorbeeld: homeopathische medicijnen die een reguliere arts heeft voorgeschreven.

Vervoerskosten vanwege ziekenbezoek

De partner van Marijke* lag in 2020 vier weken in het ziekenhuis vanwege corona. Daarna volgden twee weken van revalidatie. Beide locaties waren meer dan 10 kilometer van hun woning. Omdat de Marijke’s man langer dan een maand elders werd verpleegd en deze locaties meer dan 10 kilometer van hun woonhuis waren, mag Marijke de vervoers- en parkeerkosten bij de belastingaangifte opgeven. De af te trekken vervoerskosten voor een auto zijn dan 19 cent per kilometer.
Het gaat om een huisgenoot die ziek werd of beperkt raakte toen deze huisgenoot bij thuis woonde. Het geldt ook wanneer een broer/zus in een instelling ging wonen toen degene die de belastingaangifte doet nog thuis woonde. Er moet wel sprake zijn van regelmatig bezoek.
Wat betreft vervoer zijn er nog andere aftrekmogelijkheden, zoals voor ziekenvervoer. Hierbij gaat het om kosten voor het vervoer naar een arts of het ziekenhuis. Dit geldt niet bij onregelmatige of eenmalige bezoeken. Maar moet u vaak naar dezelfde arts en krijgt u daar voor geen vergoeding van de zorgverzekeraar? Dan kunt u de werkelijk gemaakte kosten van de auto declareren. Op de site van de ANWB staat een door de Belastingdienst geaccepteerde rekentool om de autokosten te berekenen.

Tijdelijk verblijf thuis

De zoon van Henk van Laar uit Veenendaal woont in een zorginstelling elders. Jaarlijks geeft hij bij de Belastingdienst op hoeveel kilometer hij reed om zijn zoon op te halen en weer terug te brengen. Ook geeft hij het aantal dagen op dat zijn zoon thuis logeerde. Dit wordt geschaard onder de noemer ”tijdelijk verblijf thuis”. Ook een vakantieadres kan hieronder vallen.

Er kan 19 cent per kilometer en 11 euro per verbleven dag worden opgegeven. De kosten kunnen worden afgetrokken als het familielid 21 jaar of ouder is en een WLZ-indicatie heeft. Henk adviseert: “Houd altijd voor jezelf bij om hoeveel dagen en kilometers het gaat. Als dit op papier staat, kan de Belastingdienst bij eventuele controle inzage krijgen en komt niemand voor verrassingen te staan.”

Martin* heeft het ondertussen gevonden: ook dieetkosten zijn aftrekbaar wanneer er een dieetverklaring van een arts of diëtist is. Op de website van de Belastingdienst is een dieetbevestiging te vinden. Op de site is ook de dieetlijst 2020 te vinden. COPD staat op deze lijst. Martin vraagt de diëtist van zijn dochter om de bevestiging in te vullen. Zelf logt hij in met zijn DigiD. Het is tijd om te beginnen met de aangifte.

Naast het uitgebreide stappenplan is de website www.meerkosten.nl het bezoeken waard. Hier is per onderdeel meer informatie te vinden over de aftrek van zorgkosten. Hebt u vragen? Mail dan naar info@opwegmetdeander.nl.

Barbera Bons

* Martin, Jantine en Marijke zijn gefingeerde namen.

Henk van Laar met zoon Willem

Reageer:

*

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: