De NIPT (niet invasieve prenatale test) is een bloedtest waarmee op eenvoudige wijze trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 en trisomie 13 kan worden vastgesteld.

Omdat de laatste twee, overigens zeer ernstige, chromosoomafwijkingen bijzonder weinig voorkomen, is bij deze test vooral het syndroom van Down sterk in het nieuws. Velen achten de NIPT een vooruitgang omdat, in tegenstelling tot bestaande testen, geen miskraamrisico bestaat.

 

Arie Harteveld is gepensioneerd directeur basisonderwijs en vader van Peter (geboren op 6 november 1983), die het syndroom van Down heeft. Omdat Peter een actieve rol heeft gespeeld bij de aanbieding van de petitie #andersnietminder (16 juni 2015) en het zwartboek van Downpride (16 februari 2016) is Arie zelf ook betrokken geraakt bij de wetgeving en ethische vragen rond de NIPT.

 

Voor Op weg met de ander heeft Arie Harteveld een tweeluik geschreven over de NIPT. Deze artikelen zijn verschenen in december 2016 en februari 2017, in het contactblad van vereniging Op weg met de ander.

 

Wat is de NIPT

Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart

 

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: