Een auditieve beperking is een term voor diverse beperkingen aan het gehoor. De beperking kan vari?ren van slechthorendheid tot doofheid. Ook oorsuizing en overgevoeligheid voor geluid vallen onder auditieve beperkingen.

 

Kenmerken

  • Te zachte of te harde geluiden worden niet (goed)?gehoord.
  • Hoge of lage geluiden worden niet (goed) gehoord.
  • Geluiden worden vervormd.

Bij vroege doofheid komt het vaak voor dat de gehoorbeperking samen gaat met spraakproblemen.

 

 

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: